Digitalt årsmöte i föreningen den 18 nov

2020-10-01

På grund av rådande smittoläge har styrelsen beslutat att genomföra årets årsmöte digitalt. Det innebär en del förändringar mot hur det brukar gå till.

 1. Mötet sker dagen före Kyl & Värmepumpdagen.

  Eftersom även KVP-dagen kommer ske digitalt i år, har programmet för dagen behövts ändras om. Det gör att vi inte kommer att kunna avsätta erforderlig tid för årsmötet. När inte heller någon av er behöver resa för att närvara vid vare sig KVP-dagen eller årsmötet faller behovet av att hålla dem samma dag.

  Årsmötet kommer istället hållas dagen innan KVP-dagen, onsdagen den 18 november klockan 14.30.
   
 2. Medverkan måste föranmälas.

  Eftersom vi måste ha kontroll över vilka som närvarar vid årsmötet, då endast medlemmar får delta, behöver er medverkan föranmälas. Instruktioner för hur det går till kommer skickas ut i samband med kallelsen till årsmötet.
   
 3. Instruktion för anslutning till årsmötet skickas ut i separat email.

  De medlemmar som anmält intresse att delta vid mötet kommer att få en separat inloggning skickad till sig i god tid före mötet. Information om när inloggningen kommer att skickas ut, samt hur ni gör för att ansluta till mötet, kommer att framgå av kallelsen till årsmötet.

Det är ett speciellt år i år. Vi hoppas trots det att vi får god anslutning till årsmötet. För, det är ju vid detta möte ni har möjlighet att direkt påverka föreningens väg framåt. 

Hoppas vi hörs då!

Per Jonasson