Den nya F-gasförordningen – så påverkas du

2014-03-03

Efter fyra försök lyckades så Ministerrådet, EU-parlamentet samt Europakommissionen precis före jul nå en kompromisslösning kring den framtida F-gasförordningen. Nu är det upp till europeiska parlamentet att i mars ta sitt ansvar genom att rösta ja.
Att den nya F-gasförordningen kommer skaka om rejält i kyl- och värmepumpbranschen har stått klart under en längre tid. Invanda köldmedier såsom R404A kommer inom snar framtid fasas ut till förmån för naturliga köldmedier.

Vad innebär då kompromissen mer konkret?
Ja en sak är uppenbar, och det är att behovet av utbildning kommer bli stort, för nu kommer anläggningar med t.ex. koldioxid, kolväten och ammoniak att gå från att vara ”kuriosa” till att inom tex livsmedelsbranschen bli regel. Då gäller det att ha både säljare, projektledare och tekniker utbildade – i alla fall om man vill fortsätta göra affärer.
Tillgången på köldmedier med höga GWP-värden som tex R404A kommer också snabbt bli en bristvara. För vilken tillverkare vill sitta med tonvis med köldmedium som ingen vill köpa? Visst, man kommer under en övergångstid att få använda återvunnet och renat köldmedium, men det är bara ett sätt att något dämpa den brist som kommer att uppstå.
Många av de områden som kommer påverka kyl- och värmepumpbranschen har det informerats om tidigare, men det skadar aldrig att upprepas, därför kommer här en kort uppdatering över några av de förändringar som finns i kompromissen:

- Läcksökning
Ni har säkert hört det förr, och nu är det alltså beslutat. I stället för våra invanda kg-nivåer på 3, 30 och 300 kg kommer vi att från 2017 vänja oss vid att räkna med 5, 50 respektive 500 ton CO2-ekvivalenter. Det betyder att årlig läcksökning kommer krävas vid 3,5 kg R134a, 2,4 kg R410A samt 1,3 kg R404A. Mer jobb för entreprenören, men först efter ett ganska intensivt detektivarbete. För vem vet var alla anläggningar under 3 kg fyllning finns?

- Påfyllnadsförbud vid service
I jakten på hög-GWP köldmedier (läs R404A) har man också kommit överens om att anläggningar innehållande köldmedier med ett GWP-värde över 2500 och en fyllning på 40 ton CO2-ekvivalenter från år 2020 inte får fyllas på vid service.
Det betyder t.ex. att en butiksanläggning med R404A och en fyllning på 10 kg köldmedium eller mer efter 2020 inte får fyllas på med nytt köldmedium om man upptäcker att det är brist i systemet, eller efter ett läckage. Man får då endast använda återtaget och renat köldmedium (fram till 2030).

- Nedfasningstakt
Den kompromiss man till slut kom fram till består i att man tagit parlamentets uträkning för vilket startvärde som ska användas medan ministerrådet ”vann” fighten kring procentsatserna i nedfasningstakten.
Men en procentsats, vad säger egentligen den? Dr Heinz Jürgensen vid Bitzer i Tyskland gjorde en mycket intressant liknelse när han höll en presentation vid KV-företagens Energispaning 2013. I stället för att titta på intetsägande procentsatser gjorde han antagandet att mängden köldmedium i kilogram kommer vara mer eller mindre konstant över tid. Om man därför kan få reda på vilket medel-GWP den totala blandningen inom EU har idag kan man omvandla nedfasningens procentsatser till medel-GWP. Nedan följer en sammanställning över hur det skulle komma se ut. Startvärdet för EU-köldmedieblandning 2015 har han antagit till 2300.

Årtal    

 Procent   

GWP-ekv    

 2015  

100 

 2300

 2016-17

93 

2139 

 2018-20

63 

1449 

 2021-23 

 45

1035 

2024-26

31

713 

2027-29 

 24

552 

 2030

 21

484 

Vad kan man då dra för slutsatser av den här tabellen? Jo, det nedfasningen avser är den årliga konsumtionen av köldmedium i EU, alltså inte vad som är installerat. Med det här sättet att se på nedfasningen skulle redan år 2018 medelvärdet på allt köldmedium i EU behöva ligga på 1449 CO2-ekvivalenter. Men eftersom det finns en hel mängd både R404A och R410A installerat med GWP-värden över, eller mycket över det värdet MÅSTE nya anläggningar med syntetiska köldmedier ”överkompensera” för det som redan finns på marknaden och ibland behöver kompletteringsfyllas. Det vill säga redan 2018 kan det vara problem att nyinstallera R134a trots att det har ett GWP-värde på 1430.

Återigen är det alltså läge för att påminna om att köldmedier med höga GWP-värden snabbt kommer få problem. Även om både 2018 och 2020 känns långt bort är det hög tid att förbereda er. Och förbereda er gör ni genom att utbilda och rekryter rätt resurser till era verksamheter. Men vänta inte för länge – framtiden är här snabbare än ni tror.

Fortsättning följer…..