Dags att skicka in företagsuppgifter inför fakturering

2013-11-15

Inför nästa års fakturering ber vi er meddela oss aktuella förhållanden i era företag.

* Fyll i blanketten, ”Uppgifter inför fakturering medlemsavgift 2014” och återsänd den så snart som möjligt, dock allra senast den 31 december 2013.

* Kontaktperson för medlemskapet, fyll i informationen i bifogad blankett. Den personen kommer stå som referens i fakturan om inte annan referens uppgivits.

* Kontrollera uppgifterna som finns registrerade på er och som visas på vår hemsida.Företag med filialkontor bör kontrollera att aktuella kontor och deras adressuppgifter visas. 

Vi vill uppmana ALLA medlemsföretag att skicka in uppgiften!

Blankett "Uppgifter inför fakturering medlemsavgift 2014"