Dags att registrera sig? Nya regler för elarbete

2017-02-10

Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige som träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter.

Den största förändringen är att ansvaret flyttas från den behöriga personen (elinstallatören) till företaget. 

Viktigt att tänka på:

•    Alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
•    De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket senast 1 juli 2017.
•    Elinstallationsarbete får bara utföras av: 
- Personer med auktorisation som elinstallatör.
- Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
•    Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Tidigare behörigheter t ex BB1 och BB2 kommer automatiskt omvandlas till en gemensam begränsad behörighet, B.

Reglerna har samlats i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning. Här kan du läsa om de nya reglerna. Elsäkerhetsverket har även tagit fram bra informationsmaterial som sammanfattar förslaget.

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till Johan Landé, johan.lande@skvp.se