Branschen välkomnar våra nyanlända kyl- och värmepumptekniker

2016-12-07

Rörligheten över nationsgränserna har de senaste åren ökat. Antalet invandrade personer som ska börja jobba i Sverige ökar därmed. Nu håller kyl- och värmepumpbranschen på att ta fram en standard där de utbildningsföretag som validerar i branschen, får hjälp att fokusera på vad branschen kräver. Standarden kommer preliminärt att vara klar i maj nästa år.

När personer kommer med kyl- och/eller värmepumptekniska kunskaper kommer till Arbetsförmedlingen, kontrakterar Arbetsförmedlingen någon utbildningsanordnare med uppdraget att validera personens kunskaper jämfört med branschens yrkeskrav. För att alla aspiranter ska få samma bedömning behöver vi därför en standard där alla utbildningsföretag, som validerar inom vår bransch, får hjälp att fokusera på vad branschen kräver. Därför arbetas en sådan standard nu fram. Det görs i ett projekt där fyra utbildningsanordnare tillsammans satsar resurser både på att sammanställa en lista på kompetenskrav och på att ta fram en handledning för hur valideringsprov ska genomföras. De fyra utbildningsanordnarna är Personal Skills, Lernia, Stockholms Tekniska Institut och Installatörernas Utbildningscentrum. Projektet sker i samarbete med SKVP. 

En del av syftet med projektet är att beskriva för arbetsförmedlingen vilka förkunskapskrav och yrkeserfarenheter aspiranten behöver ha med sig för att komma på fråga för att valideras. 

Validering innebär kompetensbedömning. När en person har jobbat i Sverige kan en ungefärlig kompetensbedömning göras genom att beskriva vilka arbetsuppgifter och vilken typ av tjänst personen har haft, vilka företag hen har jobbat på och vilken utbildning hen har gått, eftersom vi har viss kunskap om landets utbildningar och företag. I princip ökar osäkerheten med avståndet kulturellt sett. Den som kallas kyltekniker i ett land kan i själva verket ha sålt kylskåp. Vid en ambitiös validering, som den vår standard beskriver, tas ungefär två veckor i anspråk. Den tiden används till tester för att bedöma vilka kunskapsluckor som eventuellt kan finnas jämfört med den nivå personen behöver nå upp till för att bli anställd som tekniker eller montör i kyl- och värmepumpbranschen. 
Om beställaren efter valideringen anser att den vill kosta på aspiranten en kompletteringsutbildning för att nå upp till anställningsbar nivå, kan den kontraktera utbildningsanordnaren för denna utbildning. Beställaren för både validering och den eventuella utbildningen är oftast arbetsförmedlingen, men även andra instanser kan beställa en validering. 

Standarden kommer preliminärt att vara klar i maj nästa år.