Behörig CO2-tekniker

2023-08-01

I de utfärdade diplomen för behörig CO2-tekniker som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tidigare har givit ut finns ett angivet slutdatum. Efter revision av förfarandet har föreningen fastslagit att det inte krävs någon ytterligare kontroll av kompetensen efter 5 år i syfte att förlänga behörigheten. Det innebär att utfärdade diplom som rör behörig CO2-tekniker är giltiga trots att angiven tidsbegränsning är överskriden.