Återblick från Svenska Kyl & Värmepumpdagen

2020-11-24

Istället för att ställa in årets upplaga av Svenska Kyl & Värmepumpdagen, som var planerad att hållas den 19 november på Kistamässan, så ställdes den om och flyttade in på webben. Och resultatet stavas succé. Missade du dagen, eller vill se presentationerna igen, så hittar du dem på branschtidningens Kyla & Värmes hemsida.

- Det var en ny erfarenhet för oss, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl  & Värmepumpföreningen. Att så många tittade på sändningen och återkopplade med beröm efteråt känns otroligt kul och inspirerande. 

Dagen bjöd på ett blandat program där det bereddes plats för marknadsutveckling, rekrytering, teknik och köldmedier. Två föredrag hölls inom respektive ämneskategori, vilken avslutades med en frågestund där tittarna kunde skicka in sina funderingar.

- Vi hade ett litet hack inledningsvis när belastningen på servern blev hög på grund av det stora intresset. Det tar vi med oss till nästa gång, samtidigt är det ju glädjande att trycket var så stort och spritt till alla delar av branschen, fortsätter Per.

Dagen inleddes på morgonkvisten med att Per Jonasson berättade om statusen för branschen och hur marknaden påverkats av corona-pandemin. Kort sammanfattat så ser ekonomin för branschen i huvudsak fortsatt stark ut. En utmaning som branschen fortsätter jobba med är att locka fler ungdomar att söka sig till kyl- och värmepumpsinriktade utbildningar. Det arbetet börjar också att ge resultat, antalet eftergymnasiala utbildningar är i år fler än någonsin och antalet sökande till varje utbildningsplats har dessutom nästan fördubblats. På temat rekrytering talade också Mats Bjelkevik, vd för Indoor. Mats berättade dels om hur Indoor jobbar med frågan men även om vikten av att erbjuda ungdomarna rätt saker, förstå vad de sätter värde på. Där handlar det mycket om engagemang, sammanhang och utvecklingsmöjligheter. 

Självklart hade även teknik en plats i programmet. Dels i form av Mikael Dagberg, utbildningsansvarig för Tesab, dels Peter Wassberg från Kompressorteknik. Kompressorteknik jobbar bland annat med renovering av kompressorer och berättade om en marknad som växer i takt med att anläggningsägare ser ekonomi- och driftfördelar i att hålla sina maskiner i bra skick. Mikael Dagberg talade om brandfarliga köldmedier och gav praktiska råd om vad man bör tänka på när man gör ingrepp i anläggningar där dessa förekommer. Det handlar om säkerhet, att ha rätt utrustning och om att alltid tänka till både en och två gånger innan man gör något. 

Det sista ämnesområdet berörde köldmedier. Professor Björn Palm från Kungliga Tekniska Högskolan inledde segmentet med att belysa frågan om TFA (Tri Fluor Ättiksyra), en restprodukt som kan bildas när vissa köldmedier bryts ner, och riskerna som finns med detta ämne. Främst är det med R1234yf som TFA riskerar att bildas, men även med andra köldmedier där det finns en C-F3 [nedsänkt 3:a / red] i molekylen. Även om majoriteten av de studier som hittills gjorts pekar på små miljö- och hälsorisker finns ändå en stor osäkerhet i vad en ökning av TFA i mark och vatten innebär på lång sikt. Så länge som vi använder ämnen som inte finns naturligt i miljön finns alltid risk för oväntade miljöeffekter. 

Niclas Andersson, Linde Gas, rundade av med att beskriva hur hans företag jobbar både på kort och lång sikt med köldmedier, där de följer utvecklingen som går mot allt lägre GWP. Niclas berörde också problemet med köldmedier som illegalt importeras till EU och uppmanade alla i branschen att aktivt ta avstånd från all form av hantering av sådant och säkerställa att det köldmedium man använder verkligen kommer från seriösa aktörer. 

Innan sändningen från KVP-dagen avslutades delades också Ebbe Lyths Stipendium ut. Stipendiet instiftades 2019 av Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen. Det delas ut årligen och är på 30 000 kronor.  Årets pristagare är Emma Nyholm Humire för examensarbetet ”Modelling latent heat thermal energy storage with novel PCM encapsulation design”. Examensarbetet undersöker potentialen av att sammankoppla en bergvärmepump med en värmelagringsenhet i ett uppvärmningssystem för ett flerfamiljshus i Stockholm. 

- En verkligen välförtjänt mottagare av Ebbe Lyths Stipendium. Examensarbetet håller imponerande hög nivå bland annat innehållande ett flertal vetenskapliga artiklar, säger Per Jonasson i samband med utdelandet. Det är både glädjande och betryggande att se vilken kvalitet svensk högre utbildning håller inom vårt teknikområde, avslutade han.