Allt klart för diplomering

2013-12-12

Nu är allt äntligen klart för att landets kyl- och värmepumptekniker ska kunna visa på sin kompetens inom ett vidare område och erhålla titeln diplomerad kyl- och värmepumptekniker. Branschorganisationen har under förberedelserna av diplomeringen informerat i nyhetsbrev och i branschtidningen om hur det kommer gå till, och nu är det alltså dags. Det skarpa diplomeringsprovet, som vid godkänt resultat ger företaget där teknikern är anställd, möjlighet att profilera sig som kunniga inom större samkörda system och energieffektivisering.  

Så här gör teknikern för att bli diplomerad:
 
1. Tala om för din chef att du är intresserad av att bli diplomerad.

2. Företaget beställer ”Kompetenskollen” som har samma funktion som det diagnostiska provet inför den obligatoriska certifieringen. Kompetenskollen är uppdelad i fem delområden: 

• Systemkunskap
• Styr & Reglerteknik
• Mätning för optimal drift
• Energieffektivisering av system
• Affärsmannaskap för tekniker


3. När du gjort Kompetenskollen ser du vilket eller vilka områden du eventuellt behöver lära dig lite mer av för att klara diplomeringen. De flesta tekniker som ska diplomeras kommer behöva komplettera med ett eller flera områden. Det är väldigt få, även bland landets duktigaste tekniker, som klarar alla dessa områden. Om du klarar några områden, men behöver komplettera några andra, kan du alltså ändå vara bland de bästa teknikerna i Sverige.

4. Du kan antingen komplettera dina kunskaper på egen hand, eller så kan ditt företag anmäla dig till några av de fem kurserna som branschen tagit fram anpassat för diplomeringsprojektet. Fyra av kurserna hålls hos Celcia, branschens nya utbildningscenter på IUC i Katrineholm, i två dagar per kurs. Undantaget är Affärsmannaskap som hålls under en dag. Denna kurs kan hållas för flera av era tekniker ute på ert företag eller på annan avtalad ort. Här anmäler du dig till kurserna.  

5. När du och ditt företag anser att det är dags för dig att göra diplomeringsprovet anmäler du dig till INCERT på deras hemsidawww.incert.se

6. Diplomeringsprovet görs i INCERTS regi på av INCERT angivna orter och tar en heldag att göra. Provet är indelat i samma fem områden som Kompetenskollen och kurserna.

7. Den som klarar diplomeringen får ett diplom av INCERT, och kan nu visa på kompetensen att ta på sig moderna, större kyl- och värmepumpanläggningar där samkörningar med kringsystem blir allt vanligare. Framöver kommer vissa kunder kräva att någon på kylföretaget har denna kompetens för att ni ska vinna upphandling av installationer och serviceavtal. Detta krav kommer med tiden bli mer av en standard, åtminstone när det gäller lite större kunder. Därför blir du som Diplomerad kyl- och värmepumptekniker otroligt värdefull och en nyckelperson i företaget.