stationar_1270x340

Stationär

Vi delar ofta in kyla i olika användningsområden och medlemsföretagen kan vara mer eller mindre specialiserade på ett eller flera områden. Utöver nedanstående områden finns en hel del mindre och nischade applikationer, t e x system till försvarsindustrin, flyplansindustrin eller medicinsk utrustning.

Komfortkyla - luftkonditionering

Komfortkyla skapar behagligt klimat inomhus för människor och djur. Ett inneklimat med en behaglig temperatur och luftfuktighet är liksom rätt belysning och god luftkvalitet mycket viktiga parametrar för att människor ska trivas i sitt boende och på sin arbetsplats.

Inom livsmedelsindustrin, till exempel i mejerier och charkfabriker, är kyla nödvändigt för att säkerställa att matvarorna håller sig fräscha under tillverkning och lagring. På vår fritid utnyttjar vi och våra barn ofta ishallar, bandybanor, curlinghallar och skidtunnlar där stora kylanläggningar säkerställer möjligheten till aktivitet oavsett årstid. Många processer inom den kemiska och tekniska industrin, liksom läkemedelsframställning och verkstäder kräver kyla för att uppnå de önskade resultaten.

Kommersiell kyla

Kommersiell kyla är samlingsnamnet för den kyla som används i butiker, storkök eller i mindre kyllager. Med vår ökande befolkning har också de kommersiella anläggningarna blivit allt fler och allt större och därmed också behovet av kyla. Särskilt märks detta i livsmedelsbutikerna där självbetjäning kräver stora överskådliga kyl- och frysdiskar. Alla livsmedel har ett rekommenderat temperaturintervall för att hålla högsta möjliga kvalitet. En väl fungerande kylanläggning är ur detta perspektiv en nödvändighet och kan i annat fall leda till stora ekonomiska förluster genom förstörda matvaror och genom risken för bakterietillväxt som kan göra varorna otjänliga.

Industri och processkyla

Inom livsmedelsindustrin, till exempel i mejerier och charkfabriker, är kyla nödvändigt för att säkerställa att matvarorna håller sig fräscha under tillverkning och lagring. På vår fritid utnyttjar vi och våra barn ofta ishallar, bandybanor, curlinghallar och skidtunnlar där stora kylanläggningar säkerställer möjligheten till aktivitet oavsett årstid. Många processer inom den kemiska och tekniska industrin, liksom läkemedelsframställning och verkstäder kräver kyla för att uppnå de önskade resultaten.