handpen

F-gasförordningen

Ända sedan i början av 2014 har branschens representanter arbetat hårt med att både få klarhet i och tolka de förändringar som den nya f-gasförordningen innebär. 1 Januari 2015 trädde den europeiska f-gasförordningen EU/517/2014 i kraft och ersatte då den tidigare förordningen EG/842/2006. En ny svensk f-gasförordning SFS 2016:1128 publicerades i slutet av november 2016 och trädde i kraft från 1 januari 2017. Några delar som berör den mobila sidan träder dock i kraft först 1 juli 2017. 

Skrift riktad till operatörer

Vi har tagit fram en skrift riktad till operatörer (ägare/brukare) av anläggningar som påverkas av den nya F-gasförordningen. Den är i A5-format, skriven utan allt för mycket fackuttryck och mer begränsad i sin omfattning. Vår tanke är att företagen ska kunna dela ut den till kunder i samband med offertgivning, servicebesök eller andra kontakter. Den finns att ladda ner här Fgas_folder_operator.pdf eller kan beställas på info@skvp.se. 

Medlemmar (självkostnadspris):
6:-/st*   50-99 st 
5:-/st*   100 st eller fler
*  frakt tillkommer

Övriga:
16:-/st*   50-99 st 
11:-/st*   100 st eller fler
*  frakt tillkommer

Informationsfolder riktad till entreprenörer

En något mer detaljerad informationsfolder riktad till entreprenörer finns också framtagen (F-gas_A4_webb2.pdf) .

 

 

 

 

 

 

www.alltomfgas.se

www.alltomfgas.se - här hittar du all tänkbar information om vad den nya f-gasförordningen innebär.

  • Vilka köldmedier påverkas
  • Hur förändras kontrollintervallen för den periodiska läcksökningen
  • Vilka produkter påverkas och från vilket datum
  • Vad händer med den årliga rapporteringen
  • Hur räknar jag ut antal ton koldioxidekvivalenter (CO2e) för aggregatet