Personcertifiering, f-gas

Följande krav gäller för personcertifiering:

  • Godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
  • Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

Certifikat utfärdas i 5 kategorier:

  • Kategori I. För ingrepp oavsett fyllnadsmängd
  • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 3kg
  • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder mindre än 3 kg
  • Kategori IV. Läckagekontroll utan att göra ingrepp i köldmediekretsen
  • Kategori V. För mobil A/C, fyllnadsmängder mindre än 3 kg.