Företagscertifikat, f-gas

I ansökan av företagscertifikat ska följande uppgifter framgå: Ansökan hittar du här.

  1. Förteckning över certifierade personer i företaget
  2. Vilken kategori som avses.
  3. Förteckning över utrustning och instrument som berör certifieringens krav
  4. Rutiner för egenkontroll av utrustningen
  5. Rutiner för hur läckagekontroll sker
  6. Rutiner för hur köldmediehantering av system sker
  7. Rutiner för hur evakuering/vakuumsugning av system sker
  8. Rutiner för hur hantering av anläggningsregister sker
  9. Av behörig person undertecknat avtal
  10. Kopia på företagets registreringsbevis.