Certifiering

Många av köldmedierna som används i kyl-, värmepump- och luftkonditionerings aggregat innehåller köldmedier i form av fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser. Användningen av f-gaser är starkt reglerade i olika lagtexter gällande inom hela EU men även i övriga delar av världen. Det finns dessutom kompletterande svensk lagarstiftning.

För ingrepp, installation, service i system med f-gaser som köldmedium, vare sig det är köldmedium i systemet eller det är tänkt att det ska var köldmedium i systemet, krävs ett personligt certifikat. Med ingrepp menas även åtgärder som kan påverka systemets säkerhet mot köldmedieutsläpp, såsom inställning av olika skyddsvakter såsom inkoppling av tryckmätningsutrustning.

Förutom personligt certifikat Kategori I eller II krävs att företaget har ett certifikat för motsvarande kategori I eller II. Kategori II gäller för arbeten under 3 kg fyllnadsmängd och kategori I gäller för alla arbeten oavsett fyllnadsmängd. Att göra ingrepp/arbeten på system med f-gaser utan giltiga certifikat kan resultera i miljösanktionsavgifter. Både för företaget och den person som utför arbetet. Kraven finns även angivna i EU-förordningar och den svenska köldmedieförordningen.