Styrelsen för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen består för närvarande av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Grundtanken är att ledamöterna i styrelsen ska representera hela landet och komma från olika typer av företag. Styrelsen väljs av årsmötet och mandatperioden är 3 år.

Ordförande & Vice Ordförande

Peter Hornbeck

Ordförande
Klimatkontroll
040-671 12 53
peter@klimatkontroll.se

Göran Hagtorn

Vice Ordförande
Indoor Energy Services
08-5055 64 01
goran.hagtorn@indoor.se

 

Ordinarie

Gunnar Tjernberg

Värmepumpcenter Rotek Malmö AB
040-424 130
rotek@rotek.se

Styrbjörn Drugge

Bosch Thermoteknik AB
0140-38 43 00
styrbjorn.drugge@se.bosch.com

Lars Gyllander

Thermia AB
070-982 86 15
lars.gyllander@thermia.se

 

Michael Bergdahl

Vi Värmer Sverige
0708-68 49 00?
michael.bergdahl@vivarmer.se

Arne Gustafsson

NIBE AB
0433-27 30 00?
arne.gustafsson@nibe.se

Anders Lind

Gefyr Cool & Energy AB
070-529 08 88
anders.lind@coolenergy.se

 

Suppleant

Patrik Ek

Mitsubishi Electric Europe B.V.
070-569 05 63
patrik.ek@se.mee.com

Patrik Larsson

Labkyl
08-556 716 70
patrik.larsson@labkyl.se

Paul Levau

Kylma
08-598 908 65
paul.levau@kylma.se