Styrelsen för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen består för närvarande av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Grundtanken är att ledamöterna i styrelsen ska representera hela landet och komma från olika typer av företag. Styrelsen väljs av årsmötet och mandatperioden är 3 år.

För att skicka e-post, klicka på aktuellt namn.

Namn / E-post

 Företag / Adress

Tel nr

Peter Hornbeck
Ordförande
Klimatkontroll
Terminalgatan 3
235 39 Vellinge
040-671 12 53
     
 Göran Hagtorn
 Vice Ordförande
 Teknokyl Industrier AB
 Box 9093
 126 09 Hägersten
 08-744 58 85
     
Gunnar Tjernberg           
Ordinarie
Värmepumpcenter Rotek Malmö AB
Spikgatan 2
23532 Vellinge
 040-424 130
     

Styrbjörn Drugge
Ordinarie

Bosch Thermoteknik AB
Box 1012
57328 Tranås

 0140-38 43 00
     
Robert Björk 
Ordinarie
 Edekyl & Värme AB
 Argongatan 91
 703 74 Örebro
 019-24 00 30
     
Calle Rosén
Ordinarie
Energipartner Sverige AB
Höglandstorget 1
16771 Bromma
08-802 805
     

Johan Barth
Ordinarie

Geotec
Box 1127
22104 Lund

 075-700 88 20
     
Niklas Rönnäng
Ordinarie
NIBE AB
Box 14
28521 Markaryd
0433-730 00
     
Anders Lind
Suppleant
Friginor AB
Företagsvägen 5
 953 33 Haparanda
0922-688 51
     

Erik Randén
Suppleant

Kylgruppen AB 
Vretensborgsvägen 20
126 30 Hägersten 

08-445 22 12 
     

Lars Gyllander
Suppleant

Thermia AB
Box 950
671 29 Arvika
070-982 86 15
       

Andrea Montanari
Suppleant

Daikin Sweden AB
Box 619
182 16 Danderyd

010-722 24 02
     

Per Jonasson
Föredragande

 SKVP
Gustavslundsvägen 135
167 51 Bromma

 08-512 549 55