Styrelsen för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen består för närvarande av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Grundtanken är att ledamöterna i styrelsen ska representera hela landet och komma från olika typer av företag. Styrelsen väljs av årsmötet och mandatperioden är 3 år.

För att skicka e-post, klicka på aktuellt namn.

Namn / E-post

Företag / Adress

Tel nr

Peter Hornbeck
Ordförande
Klimatkontroll
Terminalgatan 3
235 39 Vellinge
040-671 12 53
Göran Hagtorn
Vice Ordförande
Teknokyl Industrier AB
Box 9093
126 09 Hägersten
08-744 58 85
Gunnar Tjernberg           
Ordinarie
Värmepumpcenter Rotek Malmö AB
Spikgatan 2
23532 Vellinge
040-424 130
Styrbjörn Drugge
Ordinarie
Bosch Thermoteknik AB
Box 1012
57328 Tranås
0140-38 43 00
Robert Björk
Ordinarie
Edekyl & Värme AB
Argongatan 91
703 74 Örebro
019-24 00 30
Calle Rosén
Ordinarie
Energipartner Sverige AB
Höglandstorget 1
16771 Bromma
08-802 805

Johan Barth
Ordinarie

Geotec
Box 1127
22104 Lund
075-700 88 20
Arne Gustafsson
Ordinarie
NIBE AB
Box 14
28521 Markaryd
0433-27 30 00
Anders Lind
Suppleant
Gefyr Cool & Energy AB
 
070-529 08 08

Anders Linders
Suppleant

Kylgruppen AB 
Vretensborgsvägen 20
126 30 Hägersten 
08-445 22 12

Lars Gyllander
Suppleant

Thermia AB
Box 950
671 29 Arvika
070-982 86 15

Andrea Montanari
Suppleant

Daikin Sweden AB
Box 619
182 16 Danderyd
010-722 24 02

Per Jonasson
Föredragande

SKVP
Gustavslundsvägen 135
167 51 Bromma
08-512 549 55