alvik_1270x340

Kansli

På Svenska Kyl & Värmepumpföreningens kontor i Alviks strand arbetar följande medarbetare outröttligt för att säkerställa att kyl och värmepumpbranschen förblir en attraktiv och synlig bransch med aktiva, affärsinriktade och lönsamma företag.

Mellan vecka 29-30 har vi sommarstängt och kan därför inte ta emot några samtal. Välkommen åter vecka 31!

Ledning & Marknad

Anders Mårtensson

VD
08-512 549 63
anders.martensson@skvp.se

Cecilia Branting

Marknadsansvarig
08-512 549 53
cecilia.branting@skvp.se

 

Teknik

Anne-Lee Bertenstam

Teknisk Expert
08-512 549 52
anne-lee.bertenstam@skvp.se

Viktor Ölén

Teknisk Expert
08-512 549 62
viktor.olen@skvp.se

Morgan Willis

Teknisk Expert
08-512 549 61
morgan.willis@skvp.se

 

Jan-Erik Nowacki

Teknisk Expert
08-512 549 57
jan-erik.nowacki@skvp.se

 

Ekonomi & Administration

Karolina Sandell (föräldraledig)

Administration/Webshop/Ekonomi
08-512 549 51
karolina.sandell@skvp.se

Annika Ericsson

Ekonomiansvarig
08-512 549 58
annika.ericsson@skvp.se

 

Utbildning

Henrik Brengesjö

Utbildningsansvarig
08-512 549 54
henrik.brengesjo@skvp.se

 

Tidningen KYLA & VÄRME

Johan Tegnelius

Redaktör
08-512 549 60
johan.tegnelius@skvp.se

Mattias Penninger

Annonser/Marknad/Partners/Sponsorer
08-512 549 59
mattias.penninger@skvp.se

 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Besöks- och postadress:  Gustavslundsvägen 135, 6 tr, 167 51 Bromma
Tfn växel: 08-512 549 50 vardagar mellan 09.00 - 16.00
E-post: info@skvp.se