alvik_1270x340

Kansli

På Svenska Kyl & Värmepumpföreningens kontor i Alviks strand arbetar följande medarbetare outröttligt för att säkerställa att kyl och värmepumpbranschen förblir en attraktiv och synlig bransch med aktiva, affärsinriktade och lönsamma företag.

Ledning & Marknad

Anders Mårtensson

VD
08-512 549 63
anders.martensson@skvp.se

Frida Brändström

Marknadsansvarig
08-512 459 54
frida.brandstrom@skvp.se

Cecilia Branting

Marknadsansvarig och
utbildningsfrågor
08-512 549 53
cecilia.branting@skvp.se

 

Teknik

Gustav Hammarberg Lindström

Teknisk Expert
08-512 549 65
gustav.hammarberg@skvp.se

Viktor Ölén

Teknisk Expert
08-512 549 62
viktor.olen@skvp.se

 

Jan-Erik Nowacki

Teknisk Expert
08-512 549 57
jan-erik.nowacki@skvp.se

Mattias Järvinen

Branschutvecklare / Teknisk Expert
08-512 549 61 
mattias.jarvinen@skvp.se

 

Ekonomi & Administration

Karolina Sandell (föräldraledig)

Administration/Webshop/Ekonomi
08-512 549 51

karolina.sandell@skvp.se

Alma Bertenstam

Administration & Webshop
08-512 549 64
alma.bertenstam@skvp.se

 

Tidningen KYLA & VÄRME

Johan Tegnelius

Redaktör
08-512 549 60
johan.tegnelius@skvp.se

 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Besöks- och postadress:  Gustavslundsvägen 135, 6 tr, 167 51 Bromma
Tfn växel: 08-512 549 50 vardagar mellan 09.00 - 16.00
E-post: info@skvp.se
Fakturaadress: inbox.lev.1187933@arkivplats.se