Events

News from Kyla & Värme
2024-07-12

Francks Kylindustri förvärvar Svedan Industri Køleanlæg

Francks Kylindustri har ingått ett avtal om att förvärva Svedan Industri Køleanlæg A/S. Bolaget beskrivs vara en ledande dansk leverantör av industriella kyl- och värmelösningar.
2024-07-10

Fortsatt svag försäljning av värmepumpar under Q2

Under andra kvartalet 2024 har det varit en fortsatt svag försäljning av värmepumpar på den svenska marknaden, med en nedgång på 50% enligt den senaste statistiken från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Branschorganisationen säger i en kommentar att jämförelsen, mellan Q2 2024 och Q2 2023, samtidigt är lite missvisande då föregående år var ett exceptionellt år samt att delar av minskningen förklaras av en nu rådande obalans i marknaden.
2024-07-10

Bravida installerar inom kyla vid Trafikverkets järnvägar i hela Sverige

Bravida har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra arbete inom kyla längs med Trafikverkets järnvägsspår i hela landet. I uppdraget ingår både underhåll och installation av kylutrustning. Avtalet sträcker sig inledningsvis över tre år.
2024-07-04

ComfortZone tillsätter ny vd

ComfortZone har utsett Patrick Henriksson till ny vd för bolaget och han efterträder därmed Robert Berg på posten. Patrick, som tidigare varit operativ chef på ComfortZones fabrik i Motala, tar över rollen omedelbart.
2024-07-04

Swegon köper nederländsk leverantör av inomhusklimatsystem

Swegon kliver åter in på den nederländska marknaden genom förvärv av HC Groep, leverantör av lösningar för inomhusklimat. Bolaget är sedan 2020 ägt av Gilde Equity Management och beskrivs ha en stark position på den nederländska marknaden med 10 varumärken som omfattar fastighetens hela inomhusklimatsystem, inklusive fastighetsautomation.