Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

News

Laptop1020x340

Helt ny årsrapport för köldmedierapportering avseende 2017

2018-01-22 - Eftersom det kom en helt ny svensk f-gasförordning, som började gälla 1 januari 2017, var det nödvändigt att anpassa årsrapporteringen (Årsrapport 2017.pdf) till den nya förordningen. I samband med att förändringar ändå skulle göras, passade vi även på att förändra layouten.
Stockholm1020x340

Starkt år för värmepumpar – trots borrstopp i Stockholm

2018-01-17 - 2017 var ett år när försäljningen av värmepumpar ökade jämfört med 2016. Totalt ökade försäljningen med 7%. Efter en konstant ökning under årets första tre kvartal mattades dock försäljningen av under sista kvartalet och landade på samma nivå som motsvarande kvartal 2016. Detta som en direkt konsekvens av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad.
Studenter1020x340

IUC startar branschskola för kylmontörer

2018-01-15 - Den 12 januari lämnade Skolverket besked om vilka som får delta i myndighetens nya försöksverksamhet med branschskolor – och Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) blev en av skolorna som fick sin ansökan beviljad.
Montorbild1020x340

Vi klarar inte klimatmålen utan utbildade värmepumpsmontörer

2018-01-03 - 50 procent av uppvärmningen i byggnader år 2060 måste ske med värmepumpar om klimatmålen ska kunna nås. Därför behövs en branschskola för kyl- och värmepumpsmontörer, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel i Dagens Opinion i slutet av december.
energylabel1020x340

Energieffektivitetsklass ska visas tillsammans med skala

2017-12-21 - Leverantörer och återförsäljare ska hänvisa till produktens energieffektivitetsklass och den skala av effektivitetsklasser som finns tillgängliga på etiketten i visuella annonser eller tekniskt reklammaterial som rör en viss modell i enlighet med relevant delegerad akt. Det innebär att både leverantörer och återförsäljare, där de är ålagda att presentera en energieffektivitetsklass i visuella annonser och tekniskt reklammaterial även måste visa den skala av effektivitetsklasser som finns tillgängliga.
More News
News from Kyla & Värme
2018-01-19

Ömangruppen förvärvar ACE-gruppen

Ömangruppen förvärvar ACE-gruppen, där de fyra bolagen ACE Energi & Klimat AB, ACE Energikonsult AB, ACE VS-Teknik AB och Kylteknik Kalmar AB ingår. Efter förvärvet har koncernen 200 medarbetare och förväntas omsätta drygt 400 miljoner.
2018-01-17

Starkt år för värmepumpar – trots borrstopp i Stockholm

2017 var ett år när försäljningen av värmepumpar ökade jämfört med 2016 enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Totalt ökade försäljningen med 7%. Efter en konstant ökning under årets första tre kvartal mattades dock försäljningen av under sista kvartalet och landade på samma nivå som motsvarande kvartal 2016. Detta som en direkt konsekvens av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad.
2018-01-17

Certifierade projektledare ska bana väg för ökat helhetsansvar

Den 17 januari lanserades Installationsbranschens Certifierade Projektledare ICPL. Bakom certifieringen står Installatörsföretagen i samarbete med SBUF, Incert och Svenskt Projektforum. Målet är att skapa projektledare från installationsbranschen som tar helhetsansvar för byggprocessen. Ett önskemål som uttryckts hos beställare, arbetsgivare och projektledare.
2018-01-17

Caverion och AstraZeneca tecknar avtal om Managed Services för två anläggningar i Sverige

Caverion och bioläkemedelsföretaget AstraZeneca har tecknat avtal om Managed Services för AstraZenecas anläggningar i Göteborg och Södertälje. Teknikområden som ingår är värme och sanitet, kyla, el, säkerhet och skydd samt automation
2018-01-16

Kristianstadsbyggen byter ut gas och olja mot geoenergi

Kristianstadsbyggen genomför just nu två projekt som syftar till att ersätta befintlig uppvärmning av fastigheter, där olje- respektive gaspannor använts, med det miljövänligare alternativet geoenergi.