Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

News

Graph1270x340

Fortsatt högt tryck på värmepumpar

2020-10-16 Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Även ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar som gått framåt.
Caution1270x340

Från avfall till resurs

2020-10-05 EU avfallslagstiftning är ett viktigt verktyg i att gå mot en mer cirkulär ekonomi. För kyl- och värmepumpbranschen påverkar den senaste revideringen i denna att uppgifter om farligt avfall som hanteras i verksamheten nu ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.
Teamsmeeting1270x340

Digitalt årsmöte i föreningen den 18 nov

2020-10-01 På grund av rådande smittoläge har styrelsen beslutat att genomföra årets årsmöte digitalt. Det innebär en del förändringar mot hur det brukar gå till.
GrafMänniska1270x340

Höstens konjunkturrapport presenterad

2020-09-22 Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Hör följer en kortare sammanfattning av vad som står där.
Magasin1270x340

Nytt nummer av Klimat finns att läsa nu!

2020-09-18 Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 kan du bland annat läsa om det rekordhöga trycket till yrkeshögskolans kyl- och värmepumputbildningar. Du kan också läsa om att branschens yrkesnomenklatur uppdateras och att Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020 blir digital, detta och mycket mer!
More News

Events

19
Nov
2020
Digitala Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020
Svenska Kyl & Värmepumpdagen flyttar ut från Kistamässan och in på nätet. I år blir nämligen arrangemanget i digital form, via eventets hemsida kvpdagen.se, vilket öppnar för att ännu fler kan ta del av det.
News from Kyla & Värme
2020-10-07

Bravida installerar för 80 miljoner på Högsbo specialistsjukhus i Göteborg

Bravida har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden till ett ordervärde om 80 miljoner kronor. Vid sidan av projektering, leverans och montage av värme och kylsystem, utför Bravida även en kylcentral för fjärrkyla med återvinning av värme och kyla, en anläggning för medicinska gaser samt en anläggning för vaccumsystem.
2020-10-02

Fribiljett till Chillventa e-Special med Kyla & Värme

Nu ger Kyla & Värme dig möjligheten att få en fribiljett till Chillventa eSpecial som äger rum den 13-15 oktober. Läs mer om hur du gör för att hämta din personliga biljett.
2020-10-01

RM Kyltekniks samarbete med Peder Skrivares skola

I 8 år har RM Kylteknik haft ett tätt samarbete med Peder Skrivares skola i Varberg. Där hjälper de till att utbilda skolans elever som går VVS- och fastighetsprogrammet samt tar emot eleverna för praktik.
2020-10-01

Enrad får samlingsorder på cirka 1,3 MSEK

Enrad AB har mottagit en samlingsorder från bolagets norska grossist, ABK. Ordern gäller flera projekt i Norge där anläggningar för värmepumpar och komfortkyla ska installeras under hösten och vintern. Ordervärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK.
2020-10-01

Nytt uppdrag till Labkyl när en av Sveriges största ICA Maxi byggs

ICA Maxi i Bromma får en klimatneutral kylanläggning som sträcker sig över tre våningsplan på över 10 000 kvm och därmed blir en av landets största butiker.