News

CV1600x340
2021-10-08

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen söker Branschutvecklare

SKVP behöver nu stärka vårt kontor med en "Branschutvecklare" som tillsammans med oss vill vara med på en fortsatt spännande och utvecklande resa. Se hela annonsen här!
Diagram1600x340
2021-09-20

Konjunkturrapporten för hösten 2021 har kommit

Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har precis släppts. Den kompletta rapporten kan du som medlem ladda ned på medlemssidorna. Totalt beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 4,6 miljarder under första halvåret 2021. Omräknat till årstakt innebär utfallet en minskning med 4 procent jämfört med helåret 2020.
Nyheter_1600x340_2021
2021-09-17

Är du med oss på Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 18 november?

Efter fjolårets lyckade satsning med den digitala Svenska Kyl & Värmepumpdagen siktar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen på att återupprepa, och överträffa, den uppskattade dagen. Datumet som du ska anteckna i kalendern är den 18 november, då startar sändningen. Program och annan info hittar du på kvpdagen.se
News_unsplash1600x340
2021-09-09

Nytt nummer av Klimat är tillgängligt nu!

Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 får du bland annat veta mer om Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2021, som även i år blir digital. Du får även läsa om hur det nya stödet för energieffektivisering snedvrider värmemarknaden och att det råder högtryck för värmepumpsbraschen. Detta och mycket mer!
GrafVarmt1270x340
2021-07-16

Högtryck för värmepumpbranschen

Trots den rådande pandemin har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 29 procent under andra kvartalet. Ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 18 procent. Det är en kraftig ökning inom alla försäljningssegment.
More News

Events

18
Nov
2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen

Den 18 november är det dags för årets största och viktigaste branschsammankomst, Svenska Kyl & Värmepumpdagen, dagen som främjar kyl- och värmepumpbranschens tillväxt och utveckling genom kunskapsutbyte, nätverkande och affärer.

En spännande dag med mycket intressanta talare, aktuella teman och spännande diskussioner. I år utökas livesändningen för att inbegripa även ett eftermiddagsprogram. Dagen kommer att innehålla trendspaning, teknik, hållbarhet, utbildning och det senaste från innovationsklustret Varmt & Kallt.

Info och livesändning hittar du på eventsidan kvpdagen.se

Boka in KVP-dagen för samtliga anställda. Morgondagens utmaningar berör alla aktiva inom branschen Varmt välkommen att delta!