BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190211T075329Z DESCRIPTION:13 Mars\nBrännbara köldmedier - Vad innebär de för bransche n?\n \nBrännbara köldmedier är redan nu väl etablerat på marknaden. I nte minst när det kommer till lätt brännbara köldmedier såsom R32 ell er i produkter med små fyllnadsmängder. Kommer vi att få se mer produkt er med större mängder brännbara köldmedier såsom propan och vad komme r det i sådana fall innebära för kyl och värmepumpmarknaden och för o ss som arbetar med dem?\n \nJohan Landé\, produktchef på Kylma och med m ångårig erfarenhet av köldmediefrågor kommer i detta livesända webbin arium berätta mer om hur brännbara köldmedier kommer att påverka brans chen framöver samt vad det kommer innebära för både kyltekniker och v ärmepumpinstallatörer.\n \nNär: 13 mars kl. 09.00-09.30\nVem: Johan Lan dé\, Produktchef\, Kylma\nAnmälan: Behövs ej\nVar: https://skvp.se/live \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190313T093000 DTSTAMP:20190211T075329Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190313T090000 LAST-MODIFIED:20190211T075329Z LOCATION:https://skvp.se/live PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Frukostwebbinarie: Brännbara köldmedier - Vad innebä r de för branschen? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F02E555091BFD401000000000000000 01000000052B12F65981D8B41A056C18405E4FB50 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 10]>< ![endif]-->

13 Mars

Brännbara köldmedier - Vad innebär de för branschen?

 \;

Brännbara köldmedier är redan nu väl eta blerat på marknaden. Inte minst när det kommer till lätt brännbara kö ldmedier såsom R32 eller i produkter med små fyllnadsmängder. Kommer vi att få se mer produkter med större mängder brännbara köldmedier sås om propan och vad kommer det i sådana fall innebära för kyl och värmep umpmarknaden och för oss som arbetar med dem?

 \;

Johan Landé\, produktchef på Kylma och med mångårig erfarenhet av köldmediefrågor kommer i detta livesända webbinarium ber ätta mer om hur brännbara köldmedier kommer att påverka branschen fram över samt vad det kommer innebära för både kyltekniker och värmepumpi nstallatörer.

 \;

När: 13 mars kl. 09.00-09.30

Vem: Johan Landé\, Produktchef\, Kylma

Anmälan: Behövs ej

Var: https://skvp.se/live

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT5M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR