Graf3_1270x340

COVID-19 enkät, 11-24 augusti

Under april månad genomförde vi en enkätundersökning för att ta reda på hur vår bransch påverkas av den pågående COVID-19 pandemin. Mycket har hänt under de fyra månader som passerat varför vi ville passa på att ställa samma frågor igen för att ta reda på om den upplevda påverkan på branschen förändrats.

Det är tydligt att den upplevda påverkan drastiskt förändrats till det bättre. Branschens syn på de kommande två månadernas orderingång har exempelvis helt slagit om från att 83% sett framför sig en minskad orderingång till 36% idag. I april upplevde ca 20% av de tillfrågade att de, dagligen eller regelbundet, haft svårigheter att genomföra entreprenader eller serviceuppdrag. Idag är den siffran nere på 10%. Vad gäller påverkan på beläggningsgraden kan konstateras att de tillfrågade under april månad i bästa fall upplevde den som oförändrad. Under senaste enkäten upplever 13% att Corona faktist påverkat beläggningsgraden i positiv riktning. 48% anser dock fortfarande att påverkan varit negativ.

De semitransparenta kolumnerna avseer statistiken ifrån april månads undersökning.