Graf3_1270x340

COVID-19 enkät, 12-17 april

Mellan den 12-17 april genomförde SKVP en enkätundersökning bland medlemmarna för att ta reda på hur COVID-19 har påverkat branschens aktörer. 156 företag deltog i enkäten. Nedan följer resultatet ifrån enkäten. Företagen som svarade fick uppge vilken typ av medlemskategori de tillhör. Då få medlemmar tillhörde någon annan kategori än "serviceföretag inom kyl" eller "värmepumpinstallatör" har resultatet delats in under just dessa kategorier samt en kategori som innefattar samtliga svaranden.

SKVP avseer att genomföra enkäten på nytt efter en viss tid för att ta reda på hur situationen eventuellt kommer att förändras med tiden.