SENS Energikomfort AB

Energikomfort ska minska sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att dimensionera, installera, övervaka och underhålla beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa.

Energikomfort har installerat över 10 000 värmepumpar i Stockholm. Bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Vi är idag ca 20 personer som är verksamma i bolaget.

Energikomfort har en egen organisation för försäljning, projektering, installation och service. Vi tycker att det är viktigt att ha egna resurser i alla led för att leverera hög kvalitet till våra kunder, på kort och lång sikt.

Genom åren har vi hjälpt tusentals fastighetsägare att minska sin miljöpåverkan genom att installera bergvärmeanläggningar som genererar förnyelsebar energi. På årlig basis är vi med och minskar koldioxidutsläppen med över 300 ton. Våra kunder är med och uppnår världens högt ställda miljömål och sparar samtidigt oftast över 50% av sina energikostnader.

Vår vision för företaget är att vi ska vara det självklara valet för våra kunder i segmentet, vi ska ha Sveriges mest nöjda kunder och vi ska ha Sveriges mest nöjda personal i branschen.

Org.nr: 556800-8642
Besök/Postadress: Svarvarvägen 26
Postort: 14250 SKOGÅS
Kategori: Installatör-Återförsäljare
Telefon: 08-588 671 50
E-post: camilla.bergensand@sens.se
Hemsida: www.energikomfort.se


Arbetsområden: Villavärmepumpar
Fastighetsvärmepumpar
Komfortkyla, luftkonditionering
Energieffektivisering
Service och underhåll

Direktkontakt/Offertförfrågan
Skicka