container_1600x340

Tillverkare & Importörer

Medlemsförmåner

Att vara medlem i branschorganisationen upplevs av kunderna som en styrka och kvalitetsgaranti. Ibland är det skönt att ha en stark organisation bakom sig. Som medlem i SKVP blir du inte bara marknadsförd utan får också tillgång till en mängd servicefunktioner. 

 • Företagsförsäkringar
 • Rabatt på kreditupplysningstjänst
 • Rabatt på Svensk Kylnorm
 • Rabatt på tidningen Kyla & Värme
 • Ifyllningsbara blanketter kopplade till Svensk Kylnorm och olika avtal
 • Marknadsföring på hemsidan
 • Utbildning och rekrytering
 • Tillgång till kostnadsfria trycksaker, blanketter etc.
 • Teknisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Rabatter i webbshopen
 • Rabatt på programvara från Svensk Dataförvaltning (SDF).
 • Rabatt på kursen för Certifierad Värmepumpinstallatör hos Heta Utbildningar.
 • Rabatt på seminarier, medlemsmöten och nätverk
 • Branschinformation
 • Omvärldsbevakning och opinionsbildning
 • Ramavtal med Svea Ekonomi
 • Administrativt programstöd
 • Rabatterade priser på bensin och diesel

Medlemsavgifter

Avgift till föreningen:

Avgift (momsbefriad)
500 kr/år

 

Avgift till servicebolaget:

Enheter/år Avgift, SEK, exkl.moms.*
0-500 46 083
501-1000 68 093
1001-2000 90 104
2001-4000 139 590
4001-8000 200 106
Fler än 8000 359 593

 

*Avser avgiften för 2022. Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.