container_1600x340

Tillverkare. Importörer & Grossister

Medlemsförmåner

Att vara medlem i branschorganisationen upplevs av kunderna som en styrka och kvalitetsgaranti. Ibland är det skönt att ha en stark organisation bakom sig. Som medlem i SKVP blir du inte bara marknadsförd utan får också tillgång till en mängd servicefunktioner. 

 • Företagsförsäkringar
 • Rabatt på kreditupplysningstjänst
 • Rabatt på Svensk Kylnorm
 • Rabatt på tidningen Kyla & Värme
 • Ifyllningsbara blanketter kopplade till Svensk Kylnorm och olika avtal
 • Marknadsföring på hemsidan
 • Utbildning och rekrytering
 • Tillgång till kostnadsfria trycksaker, blanketter etc.
 • Teknisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Rabatter i webbshopen
 • Rabatt på programvara från Svensk Dataförvaltning (SDF).
 • Rabatt på kursen för Certifierad Värmepumpinstallatör hos Heta Utbildningar.
 • Rabatt på seminarier, medlemsmöten och nätverk
 • Branschinformation
 • Omvärldsbevakning och opinionsbildning
 • Ramavtal med Svea Ekonomi
 • Administrativt programstöd
 • Rabatterade priser på bensin och diesel

Medlemsavgifter

Avgift till föreningen:

Avgift (momsbefriad)
1 400 kr/år

 

Avgift till servicebolaget:

Omsättning/år (msek) Avgift, SEK, exkl.moms.*
0-50 50 000
50-100 75 000
100-200 100 000
200-400 160 000
400-800 250 000
Fler än 800 395 000
Grossister 50 000        


*Avser avgiften för 2023. Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.