Tillverkare & Importörer

Är ditt företag tillverkare eller importör inom värmepump-, kyl- eller frysbranschen, då är det här ditt företag hör hemma.

Föreningens verksamhet bedrivs i ett antal sektioner. Beroende på företagets inriktning kan ni välja att tillhöra en eller flera sektioner. Alla medlemsföretag är anslutna till Utbildnings- och Marknadssektionerna. Övriga sektioner är:

  • Värmepumpar - fastighet
  • Värmepumpar - konsument
  • Kyla - stationär
  • Kyla - mobil

Medlemsavgifter

Avgift till föreningen:

500 kr/år (momsbefriad)

Avgift till servicebolaget:

Värmepumpar/

kylenheter per år

Avgift, SEK, exkl.moms.
0-500 44 823
501-1000 66 232
1001-2000 87 641
2001-4000 135 774
4001-8000 194 636
Fler än 8000 349 763