Installatörer & Återförsäljare

Är ditt företag återförsäljare, installatör eller arbetar med service inom värmepump-,  kyl- eller frysbranschen, då är det här ditt företag hör hemma.

Föreningens verksamhet bedrivs i ett antal sektioner. Beroende på företagets inriktning kan ni välja att tillhöra en eller flera sektioner. Alla medlemsföretag är anslutna till Utbildnings- och Marknadssektionerna. Övriga sektioner är:

  • Värmepumpar - fastighet
  • Värmepumpar - konsument
  • Kyla - stationär
  • Kyla - mobil

Medlemsavgifter

Den totala avgiften är uppdelad på en del till föreningen plus en del till servicebolaget som är baserad på antal anställda* enligt nedan:

Avgift till föreningen: 400 SEK/år (momsbefriad)

 

Antal anställda Avgift, SEK, exkl.moms.
0-3 6 275
4-8 8 950
9-15 13 200
16-25 19 600
26-50 31 350
51-75 48 400
76-100 67 100
Fler än 100 96 425

*Antal anställda upptar samtliga anställda företaget, t ex. arbetsledare, tekniker/installatör, kylmontör, säljare, administratör osv. Observera att även företagsledare/VD räknas in i antalet anställda.

I företag med tvärfacklig verksamhet räknas samtliga anställda, som omfattas av verksamhet rörande kyl- och värmepumpar.