Informationsmedlem

För företag som inte i huvudsak arbetar med kyla eller värmepumpar eller som inte arbetar kommersiellt, men som av olika själ har intresse av föreningens utbud av tjänster, erbjuder vi möjligheten att bli Informationsmedlem.

Som informationsmedlem i SKVP

  • får du nyhetsbrev, med information om det som är aktuellt i branschen både när det gäller teknik, regler och myndighetsfrågor  som senaste nytt om bransch- och konjunkturutvecklingen
  • får du information om förordningar eller myndighetsbeslut som gäller hanteringen av köldmedier
  • kan du vända dig till föreningen för teknisk rådgivning
  • får du fri tillgång till medlemssidorna på föreningens hemsida, med bland annat gratis tryckoriginal av diverse blanketter, intyg  och checklistor
  • blir du inbjuden att delta i av föreningen anordnade seminarier och lokala träffar
  • får du tillgång till föreningens datoriserade hjälpmedel
  • för du medlemsrabatt på föreningens produkter i webshopen
  • kan du prenumerera på tidningen KYLA+ Värmepumpar med medlemsrabatt
  • kan du inte tillhöra någon av föreningens sektioner

Medlemsavgifter
 

Avgift till servicebolaget:

9 627 SEK, exkl.moms./år