Medlemskategori och kostnad

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen står för en hög kompetens- och kvalitetsnivå. Våra medlemmar ska följa god branschpraxis, vara professionella och arbeta på ett seriöst sätt. Det gör det enkelt för kunder och anläggningsägare att hitta duktiga och trygga leverantörer av installations- och servicetjänster inom kyl- och värmepumpområdet. Inom branschorganisationen läggs också stor vikt vid att utveckla och informera företag vad gäller teknik, marknad och regelverk. Detta ger våra medlemsföretag bästa möjliga förutsättningar att leverera kloka och långsiktiga lösningar till sina kunder. Ett medlemsföretag hos oss är inte som vilket annat företag som helst, det är ett företag som vill mer.

Vi samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Våra medlemsföretag har olika storlek och inriktning och vi har därför valt att dela in dem i tre kategorier:

Tillverkare & Importörer

Installatörer & Återförsäljare

Informationsmedlem