bonding_1270x340

Medlemsansökan

*Företagets juridiska namn


*Organisationsnummer


*Besöksadress


*Postadress


*Postnummer och ort


Faktureringsadress om annan än ovan


*Telefon


E-post faktura


*E-post företag


*Företagets kontaktperson


*E-post kontaktperson (Obs, ej info-adress)


*Vi önskar erhålla faktura per:
 E-faktura
 E-post
 Post


*Företagscertifieringsnummer (F-gas)

 Intygas att det för verksamheten inte krävs företagscertifikat (F-gas)

*Fyll i vilken kategori av medlemskap/kundkategori ansökan gäller.
Kategori A - Tillverkare och importörer
Ange antalet produkter placerade på den Svenska marknaden:

Kategori B - Återförsäljare och installatörer
Ange antalet anställda (inkl företagsledaren) som arbetar med installationsfrågor inom området kyl- och värmepumpteknik:


Kategori C - Informationskund
Informationskunder blir ej medlemmar i föreningen utan enbart kunder till servicebolaget


Jag vill veta mer om mina annonsförmåner i tidningen Kyla & Värme, kontakta mig

* Vi har tagit del av föreningens stadgar och etiska regler.

Skicka in medlemsansökan