curious_1600x340

Informationskund

För företag som inte bedriver tillverknings-, import-, installations- och/eller serviceverksamhet avseende frys-, kyl- och värmepumpanläggningar, eller agerar återförsäljare för dessa anläggningar, finns ej möjlighet att bli medlem i föreningen. Dessa företag kan däremot bli Informationskunder. Informationskunder har tillgång till samma förmåner som övriga medlemmar. Enda skillnaden är att Informationskunder inte är medlemmar i föreningen, de erlägger inte medlemsavgift (endast serviceavgift) och de har därmed heller ingen rösträtt på föreningens årsstämma.

Förmåner

Som informationskund i SKVP blir du inte bara marknadsförd utan får också tillgång till en mängd servicefunktioner. 

 • Företagsförsäkringar
 • Rabatt på kreditupplysningstjänst
 • Rabatt på Svensk Kylnorm
 • Rabatt på tidningen Kyla & Värme
 • Ifyllningsbara blanketter kopplade till Svensk Kylnorm och olika avtal
 • Marknadsföring på hemsidan
 • Utbildning och rekrytering
 • Tillgång till kostnadsfria trycksaker, blanketter etc.
 • Teknisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Rabatter i webbshopen
 • Rabatt på programvara från Svensk Dataförvaltning (SDF).
 • Rabatt på kursen för Certifierad Värmepumpinstallatör hos Heta Utbildningar.
 • Rabatt på seminarier, medlemsmöten och nätverk
 • Branschinformation
 • Omvärldsbevakning och opinionsbildning
 • Ramavtal med Svea Ekonomi
 • Administrativt programstöd
 • Rabatterade priser på bensin och diesel

Serviceavgift


Avgift till servicebolaget:

Avgift (exkl moms)
11 600 kr/år

Avser avgiften för 2024. Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.