Etiska regler

Syftet med de etiska reglerna är att medlemsföretag i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har att leva upp till branschorganisationens krav gällande sunda ekonomiska, etiska och fackmannamässiga principer. En medlem ska verka för att kunden på bästa sätt får sina krav och förväntningar tillgodosedda. Som kontrollinstans finns föreningens etiska nämnd, dit kan man som kund vända sig med klagomål gällande arbete utfört av ett medlemsföretag*. På detta sätt vill vi göra det enkelt för kunder och anläggningsägare att hitta duktiga och trygga leverantörer av installations- och servicetjänster inom kyl- och värmepumpområdet.

Kontaktperson för etiska nämnden på kansliet är Morgan Willis, 08-512 549 61, morgan.willis@skvp.se

* För att etiska nämnden skall behandla ett klagomål som inkommer från en privatperson krävs att frågan har behandlats i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).