bonding_1270x340

Ansökan

*Företagets juridiska namn


*Organisationsnummer


*Besöksadress


*Postadress


*Postnummer och ort


Faktureringsadress om annan än ovan


*Telefon


Fax


*E-post företag


*Företagets kontakt


*E-post kontaktperson (Obs, ej info-adress)


*Företagscertifieringsnummer (F-gas)
Intygas att det för verksamheten inte krävs företagscertifikat (F-gas)

*Fyll i vilken kategori av medlemskap ansökan gäller.

Kategori A - Tillverkare och importörer
Ange antalet produkter placerade på den Svenska marknaden:

Kategori B - Återförsäljare och installatörer
Ange antalet anställda (inkl företagsledaren) som arbetar med installationsfrågor inom området kyl- och värmepumpteknik:


Kategori C - Informationsmedlemmar


*Fyll i vilka sektioner ni önskar vara med i


Jag vill veta mer om mina annonsförmåner i tidningen Kyla & Värme, kontakta mig

* Vi har tagit del av föreningens stadgar och etiska regler.

Skicka in medlemsansökan