Skol-SM 2023

Efter några års uppehåll är det äntligen dags igen för den uppskattade tävlingen Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. Tävlingen arrangeras av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och​ går av stapeln den 24-25 maj på Polhemsskolan i Gävle. 

Mot slutet av det sista läsåret på gymnasiet närmar sig eleverna klivet ut i arbetslivet. Att som avslutning på utbildningen få chansen att testa sina kunskaper och göra något som bryter lite mot skolans vardag, kan kännas både kul och motiverande. Målet med utbildningen blir dessutom konkretiserat på ett bra sätt genom kontakten och dialogen med den bransch där de kommer att jobba i framtiden. Sist men inte minst är det ett kul evenemang och en utmärkt merit att skriva i sitt CV när det blir dags att söka jobb.

Målet med Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik är att på ett inspirerat och roligt sätt stärka kontakten mellan skola, näringsliv och elever, där det övergripande syftet med satsningen är att höja status, öka intresset för och rekryteringen till yrket och yrkesutbildningen. Skol-SM ger också möjligheten för branschorganisation, företag, lärare och parter att arbeta tillsammans med frågor om utbildningen, kompetensförsörjning och branschens behov.

Dessutom brukar aktiviteter av detta slag kunna väcka intresse från den lokala pressen och vara en aktivitet som hela skolan kan samlas kring. Eleverna i årskurs ett får möjlighet att besöka evenemanget för att få titta, fråga och få än bättre underlag för sitt val av inriktning inför årskurs 2. Lärarna bygger också ett naturligt nätverk med andra lärare, och kan genom det utbyta erfarenheter och kunskap.

Skol-SM i korthet

  • Riktar sig till elever i årskurs 3
  • De skolor som är intresserade av att vara med och tävla utser själva 2 deltagare till finalen.
  • Finalen består av en teoretisk respektive en praktisk del och spänner över två dagar.

Nu hejar vi fram branschens framtid! Har du frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta Cecilia Branting på SKVP, cecilia.branting@skvp.se