Meeting1020x340

Yrkeshögskolorna redo för nya utbildningsstarter till hösten

2018-03-03

I slutet av januari träffades ledarna för landets yrkeshögskolor med kyl- och värmepumptekniska utbildningar i ett möte på inbjudan av SKVP. Utbildningsledarna var för varandra idel nya bekantskaper, men det stod klart att alla brottas med samma utmaningar.  På agendan stod främst behovet av att få många sökande, och möjligheten till att ytterligare öka kvaliteten på redan välfungerande utbildningar, genom att branschen ställer tydliga krav på de nybakade teknikerna som kommer ut från utbildningarna. 

Tydliga branschkrav

Utbildningsledarna och branschrepresentanter diskuterade längden på en kyl- och värmepumpteknikerutbildning, och kom fram till att det är lämpligt att branschen ställer tydliga krav på minsta gemensamma nämnare vad gäller kompetensen för att bli kyl & värmepumptekniker, och att branschen kommer med rekommendationer vad gäller kursinnehåll. Utbildarna väljer sedan själva längd på utbildningen. 

Behov av långsiktighet och kontinuitet

YH behöver få samma långsiktiga budget som högskolan. Yrkeshögskolan var tänkt att vara en flexibel utbildningsform för att tillgodose arbetsmarknadens tillfälliga behov av personal inom specifika områden, vilka fluktuerar med tiden. Därför har endast två starter beviljats i varje beslut. Från och med detta år har vissa utbildningar möjlighet att få flera starter beviljade, dock inte inom vår bransch. I förlängningen anser både branschföreningen och utbildningsanordnarna, att samma kontinuitet och långsiktighet som högskolan har, även ska ges yrkeshögskolan, och därmed säkra långsiktiga behov av kontinuerliga tillskott till samhällsessentiella branscher. 

Branschens stora behov av nya tekniker

Kyl- och värmepumpbranschen har stort rekryteringsbehov. På grund av lågt inflöde av nya tekniker görs rekryteringar i stor grad mellan företagen. Branschen behöver nytillskott på 700 tekniker omgående och 2500 tekniker under en femårsperiod. Nu examineras under hundra nya kyl & värmepumptekniker från YH varje år, och ungefär lika många montörer från gymnasiet, vilket ökar underskottet varje år. 
Yh-utbildningar till kyl & värmepumptekniker har de senaste åren haft få sökande, och utbildningar har därför senarelagts eller ställts in. För några år sedan var söktrycket betydligt högre. Högkonjunkturen är en stor orsak och en demografisk svacka är en annan. 
Branschföretagen vill helst se dubbelt så många utbildningsplatser beviljade inom yrkeshögskolan, men innan vi kan önska fler platser behöver vi tillsätta alla platser som nu beviljats. 


Tipsa alla du känner om ansökan till yrkeshögskolornas kyl- och värmepumpteknikutbildningar 

Alla i branschen behöver hjälpas åt med att fylla platserna på Yh. Kyl & värmepumptekniker är ett yrke som i väldigt stor bemärkelse går i arv, om inte från far till son, så har i alla fall många introducerats till yrket av en familjemedlem, släkting eller bekant som jobbar i branschen. Samtidigt som reklam för yrket görs till utomstående behöver vi anpassa oss till faktumet att så många tekniker väljer yrket på personlig rekommendation. 

– Vi får helt enkelt rekommendera yrket till alla vi känner som ska väja yrke, eller byta yrkesinriktning.  Eftersom vår bransch är okänd för de flesta, är det extra viktigt att vi gör reklam med mun mot mun-metoden och dess förstärkta version via sociala medier. Lyckas vi få vänner att dela texter vi skrivit, och få deras vänner att dela i sin tur, kan denna gratisreklam fungera bättre än betald reklam erfar skolledarna på YH.
 
Du kan till exempel skriva på sociala medier:

Jag jobbar i kyl- och värmepumpbranschen. Vi har stort behov av nya tekniker, så jag rekommenderar alla teknikintresserade att söka till yrkeshögskolan. Dessa skolor kan du söka till nu i vår, med start i höst: 

  • Stockholms Tekniska Institut (STI) 
  • Installatörernas Utbildningscentrum (IUC), Katrineholm
  • Personal Skills, Göteborg
  • Personal Skills, Helsingborg
  • Kunskapscentrum Markaryd (KCM) 

Nästa år kommer även Heta Utbildningar i Härnösand ansöka om att få bedriva kyl- och värmepumputbildning.