YhbeslutRedlight

Yh-myndighetens tilldelningsbeslut en stor besvikelse – igen!

2016-01-25

I förra veckan kom Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) tilldelningsbeslut över vilka utbildningar som blivit beslutade. Återigen, för vilken gång i ordningen ingen vet, har MYH förbisett en av installationsbranschens viktigaste sektorer – nämligen kyl- och värmepumpbranschen. Totalt blev endast två utbildningar beviljade - ”kyl- och värmepumptekniker” vid Mittuniversitetet i Härnösand samt ”kyl- och ventilationstekniker” vid Personal Skills i Helsingborg. 

Beslutet avser de utbildningar som får bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017. Av inkomna 1 421 ansökningarna blev 446 utbildningar, motsvarande ungefär 25 700 platser, beviljade. Varje utbildning får två omgångar.

- Givetvis stort grattis och lycka till Härnösand och Helsingborg, säger Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen – vi kommer stötta dem helhjärtat för att de ska lyckas med sina utbildningar. Men, med tanke på den situation kyl- och värmepumpbranschen haft under åratal med extrema svårigheter att rekrytera kompetent personal hade vi nog alla önskat och hoppats på mer, fortsätter han.

- Tyvärr bevisar återigen Yrkeshögskolemyndigheten sin avsaknad av kunskap, insikt och förståelse för vår bransch. Både tråkigt och upprörande -  men tyvärr inte förvånande, konstaterar han. Det här är en trend vi sett ända sedan KY-myndigheten omvandlades till nuvarande Yh-myndigheten. Mycket problematiskt eftersom branschen under åratal haft skriande behov av personal, något som i och med den nya F-gasförordningen kommer eskalera ytterligare.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har därför beslutat att välja andra vägar när det gäller säkerställande av kompetensförsörjningen till branschen.

- Det arbete vi redan startat kring lärlingsutbildningar blir givetvis än mer viktigt nu. Det har så här långt visat stort intresse bland våra medlemsföretag och vi förväntar oss att verksamheten ska vara i full gång redan under våren 2016.

Personligen har Per Jonasson beslutat att inte engagera sig i Yrkeshögskolan framöver.

– Generaldirektören kan glädja sig åt att inte behöva bli störd av mig framöver. Jag kan inte se att det är en framkomlig väg för oss att arbeta med Yrkeshögskolan längre -  tråkigt men sant, avslutar Per.