NYHET MYHjpg

YH-myndigheten förvärrar ungdomsarbetslösheten

2015-03-24

Artikeln publicerades idag (24/3) i Dagens Samhälle >>>

Kyl- och värmepumpsbranschen är i stark medvind. Överallt i dagens moderna samhälle behövs anläggningar för kyla, värme och anpassning av inomhusmiljön. Problemet är den stora bristen på folk med rätt utbildning. Bland våra medlemsföretag anges idag svårigheterna att rekrytera kompetent personal som ett av de största hoten mot framtida utveckling.

Som branschorganisation har vi länge jobbat för ökad utbildning inom området. Gymnasieskolan har ett utbildningsspår som leder till oss, men det har inte alls varit tillräckligt. Sedan några år har Myndigheten för Yrkeshögskolan (YH-myndigheten) ansvaret för att fördela utbildningsplatser till olika yrkesutbildningar, däribland kyl- och värmepumpstekniker. Vi har sett mycket positivt på att den vägen utöka utbildningarna så att vi kan möta företagens behov. YH-myndighetens uppdrag är just att ”verka för utbildningar som tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.”

När denna möjlighet kom var vi snabbt framme och redan det första året kunde vi i branschen tillsammans med utbildningsanordnare starta upp ett flertal utbildningar. Totalt har vi genom dessa utbildningar fått ut flera hundra utbildade kyl- och värmepumpstekniker i landet. Ingen av dessa saknar idag jobb och de har i många fall gått från arbetslöshet till fast anställning. Vinsten är enorm för dessa ungdomar, för våra företag och för hela samhället.

Därför blev besvikelsen stor när vi i slutet på januari fick besked om årets utbildningar. Av sex ansökningar beviljades bara tre, varav två var helt nystartade. Övriga tre ansökningar som rörde utbildare med lång erfarenhet, gott omdöme och utmärkta lärarresurser fick avslag. Detta trots ett högt söktryck till utbildningarna, en djupt engagerad bransch samt en fortsatt stor efterfrågan från våra medlemsföretag.

Motiveringen anges bland annat vara att YH-myndigheten hellre vill satsa på nya, nischade utbildningar inom helt andra sektorer.  Myndigheten ser ett egenvärde i att ena året bevilja en utbildning stöd för att nästa år välja en annan. Bytena handlar alltså inte om en kvalitetsutvärdering eller andra sakliga motiv. Vi undrar vad syftet är med denna kontraproduktiva inställning? En utbildning som fungerar väl och ger unga människor jobb tvingas stänga till förmån för utbildningar där arbetsmarknaden i framtiden är högst osäker. Kyl- och värmepumpföretagens kompetensbehov tillgodoses inte och ett stort antal unga människor går miste om möjligheten att få en relevant yrkesutbildning.

Dessa utbildningar för kyltekniker som nu får läggas ned har även haft stora investeringar i specialverktyg och lokaler. Pengar som blir kastade i sjön för våra utbildningsanordnare. Viljan att söka stöd igen hos YH-myndigheten är minst sagt låg. 

Företagen i vår bransch har ett skriande behov av ny arbetskraft. Efterfrågan på ny teknik och smarta energilösningar fortsätter att öka. Arbetslösheten bland utbildade kyl- och värmepumpstekniker är idag nästintill obefintlig. Lönerna ligger dessutom högre än i många andra branscher och vi står inför ett generationsskifte där rekryteringsbehoven blir än större. Den svenska ungdomsarbetslösheten är idag 21,8 procent enligt Ekonomifakta. Det är högre än EU-snittet och anses som vårt allra svåraste samhällsproblem. Rätt utbildning är avgörande för att få jobb. Att YH-myndigheten förvärrar istället för att lindra denna situation är bekymmersamt. Det kan inte heller ha varit den politiska tanken bakom YH-utbildningarna.

Om vi i fortsättningen ska kunna lita på Yrkeshögskolan för kompetensförsörjning krävs:

  • Att YH-myndigheten satsar på utbildningar som leder till jobb. 
  • Att YH-myndigheten har större långsiktighet i besluten. Utbildningar som kräver stora investeringar ska få fortsätta om de fungerar väl.
  • Att YH-myndigheten prioriterar samhällsnytta vid beslut om utbildningar. Verkliga behov måste komma först.

 
Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen