NYHET_Liten tjej

www.alltomfgas.se – Sveriges officiella informationskanal för F-gasförordningen

2014-12-15


För att genomförandet av den nya F-gasförordningen ska bli lyckosam är det oerhört viktigt att alla inblandade parter har information om vad som gäller och vilka förändringar som den nya F-gasförordningen för med sig. Det är också viktigt att informationen blir rätt och tydlig från början. Därför har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen beslutat att skapa en neutral informationskanal för den nya F-gasförordningen i form av hemsidan www.alltomfgas.se med underrubriken ”Sveriges officiella informationskanal för tillämpning och tolkning av F-gasförordningen”.

På hemsidan kommer man bland annat finna: 

  • Länkning till alla myndigheters information angående nya F-gasförordningen. Hos myndigheten länkas då även till denna hemsida.
  • Motsvarande länkning till olika organisationer.
  • Praktisk tolkning av myndighetsbestämmelser i samband med F-gasförordningen.
  • Lösningar och rekommendationer, så kallade ”Guidelines” på olika problem som kommer av den nya förordningen.
  • Bedömningsmall av en befintlig anläggnings kvalitet och kondition som hjälp när beslut behöver tas om konvertering, ombyggnad eller utbyte.
  • Checklista – förebyggande underhåll
  • Frågor och svar om nya F-gasförordningen
  • Info/utbildningsmaterial för tekniker
  • Info/utbildningsmaterial konsulter/konstruktörer

Informationen kommer vara neutral och samordnas med ett stort antal andra myndigheter och organisationer. Målsättningen är att på detta sätt skapa en informationskanal som ska kunna användas av både tillverkare, installatörer, brukare och myndigheter.

Hemsidan kommer vara i drift under första kvartalet 2015.