NYHET_Frågor_alltomfgas.se.Questionmark2

www.alltomfgas.se – svarar på dina frågor om den nya f-gasförordningen!

2015-06-08

Under Energispaning den 12 mars, lanserades den efterfrågade hemsidan. Sidan har fått en bra spridning och vi är väldigt glada att så många olika aktörer inom branschen har hittat hit. Innehåll och funktioner har mottagits väl och vi har fått mycket positiva kommentarer. Sidan innehåller olika hjälpmedel som t ex en funktion som vi valt att kalla ”Anläggningskollen”. Den hjälper dig att räkna fram hur många ton CO2e (ton koldioxidekvivalenter) fyllnadsmängden i att aggregat motsvarar, vilka intervall läcksökningen ska ske med och viktiga noteringar. Det finns en köldmedietabell där GWP-faktorer och vilka brytgränserna blir i kg för de olika kontrollintervallen. Du hittar även länkar till lagstiftning, hjälpmedel i form av guidelines och checklistor och annat informationsmaterial. Framför allt hittar du en frågebank under "Frågor och Svar", där du förhoppningsvis hittar svaren på dina frågor. Vi kommer i vårt nyhetsbrev och i Kyla+ framöver att ta upp de vanligaste frågorna för att på så sätt sprida budskapet ytterligare. Har du någon fråga som du inte hittar svaret på, skriv i så fall ner den i ”Jag hittar inte svaret” under Frågor och svar så lägger vi upp svaret inom någon dag. Gå in redan nu och ta en titt!

Tycker du att hemsidan ser bra ut – sprid gärna denna information till andra som kan ha nytta av den! Har du synpunkter eller önskemål – kontakta gärna, Johan Landé (johan.lande@skvp.se)

Månadens fråga:

GWP-faktorn för de olika köldmedierna varierar - vad är det som gäller?
Det har dessvärre förekommit olika uppgifter på GWP-faktorn för några vanligt använda köldmedier. Det beror på att man efter hand blivit bättre på att räkna fram dessa värden och man har då justerat i köldmediernas datablad. De värden som ska användas är de som anges f-gasförordningens (EU/517/2014) Bilaga I och som för blandningar räknas fram enligt Bilaga IV. Dessa är baserade på den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om inte annat anges. I "Köldmedietabellen" hittar du de vanligast förekommande köldmediernas GWP-faktor.

www.alltomfgas.se - Sveriges officiella informationskanal för tillämpning och tolkning av f-gasförordningen