Riksdagen1020x340

Vilken politik möjliggör resan från noll- till plusenergihus?

2018-03-08

På Internationella Kvinnodagen, den 8 mars, anordnade SKVP ett seminarium i Riksdagen på temat ”Vilken politik möjliggör resan från noll- till plusenergihus?”. Ett trettiotal intresserade politiker och branschfolk bänkade sig i Riksdagshuset. 

Per Jonasson, SKVP, var en av talarna och han tillsammans med Teresa Mattisson, EON, Jan Lindahl, Svensk Solenergi och Caroline Erström från Bonava pratade om hur vi med moderna, smarta systemlösningar för energi kan producera hus som inte bara är nära noll utan till och med plusenergihus.  Lösningen är en kombination av modern värmepumpsteknik, solceller och moderna systemlösningar och tekniken finns redan. Det gäller att bryta invanda affärsmodeller och få till ett samarbete mellan energileverantörer, producenter och användare. Den energi som huset inte behöver för sin egen uppvärmning kan sedan säljas och föras ut via elnätet eller gå till att ladda elbilar och elcyklar som de boende parkerat vid huset.
 
Frågor som togs upp på seminariet var bland annat. Vilka utmaningar finns för att plusenergihus och smarta energisystem ska kunna fungera i praktiken? Möjliggör dagens regler för nollenergihus resan mot plusenergihus eller kan de utgöra ett hinder? Spännande och viktiga frågeställningar som vi ser fram emot att diskutera vidare.