pulsenhjalp

Viktigt! Genomför vår enkät PULSEN!

2016-06-20

Till dig som har fått en inbjudan att delta i vår enkätundersökning PULSEN! Snälla gå in och genomför enkäten! Som det är nu har vi för få svar för att kunna publicera något resultat. Risken är tyvärr annars att 6 års årlig uppföljning av värmepumpmarknaden går i graven och att vi ej längre kommer kunna följa saker som prisutveckling, utbytesmarknadens utveckling etc.