NYHET_fgas_fotbollslag

Viktig information om F-gasförordningen

2014-12-16


Den första januari 2015 kommer den nya F-gasförordningen att träda ikraft. En förordning som kommer påverka vår bransch mycket och länge. Redan första dagen på det nya året kommer en del förändringar träda ikraft. Nedan följer en sammanställning över de viktigaste punkterna.

 • Giltigheten för den nuvarande Svenska förordning SFS 2007/846.
  Eftersom ingen ny Svensk förordning finns framme ännu kommer förordningen SFS 2007/846 fortsätta gälla efter årsskiftet. Men där den strider mot, eller avviker från den nya europeiska förordningen EG 2014:517 är det EG 2014:517 som gäller. I vissa fall pekar den svenska förordningen SFS 2007/846 på den europeiska förordningen. När nu den nya förordningen EG 2014:517 blir gällande kommer dessa hänvisningar att gälla den nya förordningen.
   
 • Läcksökning ändras från kg till CO2-ekvivalent
  3, 30, 300 kg byts mot 5, 50, 500 ton CO2-ekvivalent. Det motsvarar för några av våra vanligaste köldmedier.
  5 ton =    1,3 kg R404A, 2,4 kg R410A, 3,5 kg R134a

  5 ton kan ändras till 10 ton om det är ett helhermetiskt system. Läcksökningsintervall kan också dubblas om det finns fast monterad läckage-detekteringsutrustning. För vissa system kommer förordningen att börja gälla redan från årsskiftet, för andra först från den 1 januari 2017.
   
 1. Utrustning med 3 kg eller mer MEN mindre än 5 ton CO2(e) (tex R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1:a januari 2015. Dock ska årsrapportering ske för 2014.
 2. Utrustning med mindre än 3 kg MEN mer än 5 ton CO2(e) (tex R404A) får från och med 1:a januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.
 3. För utrustning med motsvarande 50 ton CO2(e) eller mer kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från 1 januari 2015. I t ex ett system med 20 kg R404A, där läckagevarningsutrustning saknas, förändras periodiciteten från 12 månader till 6 månader.
   
 • Exempel på hur läcksökningsintervallen kommer att förändras.
  Utgå från när föregående kontroll utfördes och lägg på det nya intervallet som ny period från datum då kontrollen skedde 2014. Om det ”nya” datumet hamnar på 2014, ska 1:a kontrollen 2015 ske senast enligt det datum som gällde för intervallet 2014.

  Exempel 1:
  Ett aggregat som i nuvarande system ska kontrolleras inom 12 månader och där man gjort kontroll 15 oktober i år (2014). Efter årsskiftet då EG/517/2014 träder i kraft förändras intervallet till inom 6 månader. Det innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 april 2015!

  Exempel 2:
  Ett aggregat som i nuvarande system ska kontrolleras inom 12 månader och där man gjort kontroll 15 mars i år (2014). Efter årsskiftet då EG/517/2014 träder i kraft förändras intervallet till inom 6 månader. Det innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 mars 2015! Detta eftersom det annars skulle bli en ”fiktiv” kontroll senast 14 september 2014 men då gällde inte EU/517/2014.


För att ständigt vara uppdaterad om senaste nytt kring F-gasförordningen, se till att besöka vår hemsida regelbundet .