Viktig information angående SWEDAC

2014-02-14

Det har kommit till vår kännedom att SWEDAC vid sin tillsyn påtalat krav på utbildning i ”Provning med över- och undertryck”, AFS 2006:8. Enligt SWEDAC´s bedömare var detta ett krav som stod i nya standarden ISO 17020:2012. Det finns dock inget sådant krav i standarden, vilket vi här vill betona.

Har ni frågor angående detta eller om ni redan har genomfört/anmält er till utbildning, var vänlig kontakta Johan Landé 08-762 73 71 eller johan.lande@skvp.se