DEC_himmel_rgb_540x180

Viktig info om F-gasförordningen - Ny folder ute

2014-11-28


Nu i dagarna har alla medlemsföretag i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen fått foldern ”Viktig information om nya F-gasförordningen”. Vår förhoppning är att det i denna finns svar på de flesta av de akuta frågor som just nu finns om förordningen och dess konsekvenser

Vi har också tagit fram en motsvarande skrift riktad till ägare/brukare/ av anläggningar som påverkas av den nya F-gasförordningen. Den är i A5-format, skriven utan allt för mycket fackuttryck och mer begränsad i sin omfattning. Vår tanke är att medlemsföretagen ska kunna dela ut den till kunder i samband med offertgivning, servicebesök eller andra kontakter.

Båda foldrarna går att beställa i tryckt format till självkostnadspris. Du kan också ladda ner dem digitalt här - F-gasförordningen

Under vår seminarieturné kommer vi dela ut båda broschyrerna i tryckt format till de som önskar. Mer information om seminarieturnén finner du här - Höstens seminarier 2014