KVPdag18Nov_2021_1600x340

Vi ses väl på Svenska Kyl & Värmepumpdagen

2022-09-28

Vi närmar oss med glädje årets största och viktigaste branschsammankomst, Svenska Kyl & Värmepumpdagen, dagen som främjar kyl- och värmepumpbranschens tillväxt och utveckling genom kunskapsutbyte, nätverkande och affärer. Datum för KVP-dagen är den 17 november och platsen är Stockholm, närmare bestämt Kistamässan. Aktuell info och programmet hittar du på eventsidan kvpdagen.se.

Programmet

Det blir en fullmatad dag med intressanta talare, aktuella teman och spännande diskussioner. Vi kommer bland annat prata om EU:s klimatåtgärder och hur de påverkar svenskt näringsliv. Energimyndigheten presenterar vad som är på gång i energibranschen och vi laddar på med en rad föreläsningar på temat ”Branschens roll i den gröna omställningen”, som handlar om framtidens energisystem, komponentbristen och energibesparingar.

Mässutställningen

Som komplement till föredragen har vi traditionsenligt planerat för vår uppskattade mässutställning. Utställningen är en oerhört viktig del i det totala besöket på KVP-dagen, och är ett unikt och utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter, lära oss av varandra och göra nya affärer.

Prioritera gärna KVP-dagen för samtliga anställda. Morgondagens utmaningar berör alla aktiva inom branschen. Varmt välkommen att delta!