Montorbild1020x340

Vi klarar inte klimatmålen utan utbildade värmepumpsmontörer

2018-01-03

50 procent av uppvärmningen i byggnader år 2060 måste ske med värmepumpar om klimatmålen ska kunna nås. Därför behövs en branschskola för kyl- och värmepumpsmontörer, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel i Dagens Opinion i slutet av december.

För att möta framtidens utmaningar och för att kunna nå uppsatta hållbarhetsmål behöver vi ställa om samhället i en hållbar riktning. En nyckelkomponent i detta arbete är värmepumpsteknik. I International Energy Agency (IEA) nya rapport ”Energy Technology Perspectives 2017” visar man att för att nå målet av en temperaturhöjning under 2 grader Celsius krävs att närmare 50 procent av uppvärmningen i byggnader år 2060 måste ske med värmepumpar. Tyvärr hämmas denna utveckling i Sverige av en stor brist på kompetent arbetskraft. Därför behövs en branschskola för kyl- och värmepumpsmontörer.

Kyl- och värmepumpstekniker beräknas i Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? som ett av de yrken i kategorin Yrken på övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist fram till och med första halvåret 2018. Utmaningen för kyl- och värmepumpsbranschen är gemensam med närliggande branscher.

Den nya lagen om försöksverksamhet med branschskolor är en stor möjlighet att möta kompetensbristen i många branscher. Branschskolor är skolor som med stöd av ett entreprenadavtal bland annat tillhandahåller delar av undervisningen på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan. Syftet med branschskolor är att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå.

Regeringen anser att den typ av undervisning som ska få utföras på branschskolor bör avse yrkesområden där det råder brist på arbetskraft och där sådan utbildning på grund av små elevvolymer riskerar att inte komma till stånd i tillräckligt stor utsträckning. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete.

Totalt har Skolverket fått in 47 ansökningar, där 34 har gått vidare till en andra omgång, varav tio skolor kommer få tillstånd att starta. Installatörernas Utbildningscentrum (IUC), som utbildar bland annat kyl- och värmepumpsmontörer, är en av de sökande som uppfyllt villkoren för att kunna bli branschskola och gått vidare till andra omgången.

Beslut om vilka branschskolor som ska få tillstånd att starta fattas av Skolverket inom kort. Inför Skolverkets beslut vill vi tydligt markera att det är avgörande för kyl- och värmepumpsbranschen, och i förlängningen för möjligheten att nå uppsatta hållbarhetsmål, att IUC blir en av de tio branschskolor som ges tillstånd till att starta.

Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen