Vem vinner Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik 2014?

2014-01-29

Den 6 – 7 maj är det dags igen! Då hålls Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. Sistaårselever på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram får då chansen att testa sina kunskaper innan det är dags att kliva ut i arbetslivet. Varje skola utser själv två elever i årskurs tre som får delta i Skol-SM. 

- Vi ser en svagt ökande trend på antal deltagare, och hoppas att samtliga gymnasier med tredjeårselever på kyl & värmepumpinriktningen antar årets utmaning. Det vore roligt om någon elev från VVS- och fastighetsprogrammets övriga inriktningar tar tillfället att lära sig mer om kylteknik, och hota några av de övriga deltagarna, säger Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig på KV-företagen. 

Tävlingens upplägg
Precis som de tre föregående åren, väljer vi att dela upp tävlingsmomenten på två dagar. Teoriprovet görs första dagen och det längre praktiska provet under nästkommande dag. Förra året tog Universitetsholmens gymnasium i Malmö storslam. De tog hem segern i tävlingen via Elias Pettersson och andraplatsen via Tobias Jönsson.

Ansvarig domare för tävlingen, och även konstruktören bakom frågor och utformande av praktiska uppgifter för tävlingen är Jonas Josefsson, kyl- och värmepumptekniker på LN-kyla i Gnosjö. Assisterande domare är Gunnar Sellin, som tidigare ansvarat för tävlingen.

Varför tävla i Skol-SM?
Skol-SM är inte bara en tävling där vi tävlar för att se vem som är bäst, det är också ett tillfälle att lära sig mer om kyl- och värmepumpteknik. De teoretiska och praktiska momenten diskuteras efteråt, för att alla som deltar ska lära sig någonting nytt att ta med hem. De kontakter lärarna skapar sinsemellan är värdefulla för att hjälpa varandra med tips och inspirera till idéer.

Ett av syftena med Skol-SM, förutom engagemanget branschen kommunicerar till kylutbildningarnas elever och lärare, är att man uppmärksammar lokala massmedia på behovet av duktiga kyl- och värmepumptekniker. Skol-SM är ett mycket bra tillfälle att nå ut till ungdomar som ska välja yrkesbana.

Framtidsgymnasiet är årets värd
Tävlingen kommer i år att hållas på Framtidsgymnasiet i Stockholm. Det är ett av nytillskotten bland gymnasieskolorna med kylutbildning, och KV-företagen är mycket glada för att stifta närmre bekantskap med deras verksamhet. 
- Det passar bra för Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik att ha ett ambulerande värdskap. På det sättet ges skolorna möjlighet till lokal uppmärksamhet, vilket för hoppningsvis ger fler elever på kyl- och värmepumputbildningen och därmed fler potentiella nytillskott till vår bransch, säger Henrik.

Bakgrund och utveckling
I år är det nionde året som Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik arrangeras.  Genom det engagemang KV-företagen lägger på Skol-SM visar föreningen eleverna att branschen intresserar sig för dem som blivande branschkollegor. Man visar även att goda yrkeskunskaper premieras. Det är värdefullt för samtliga landets kyl- och värmepumpelever att det kommuniceras att kompetenshöjning genom utbildning värdesätts högt i branschen.

2011 gjordes hela gymnasiet i Sverige om. Då fick utbildningarna ny läroplan och kartan över program ritades om. Det betyder att det gamla Energiprogrammet gick i graven förra våren, och det nya VVS- och fastighetsprogrammet helt tagit över. Det innebär att denna vår, 2014, är första gången elever tar examen från de nya programmen. I läroplanen har kunskapskraven höjts, och tempot på utbildningarna ska, om de följer läroplanen, vara högre än tidigare. Det ska bli spännande att se hur det påverkar resultatet i årets upplaga av Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik.