Webinar1270x340

Värmepumpslösningar för butiker, lager och distributionscenter

2019-06-19

I samarbete med IKEA bjuder EHPA (European Heat Pump Association) in till en workshop den 3 juli  på IKEAs Huvudkontor i Hubhult, Malmö.

Även om värmepumpsmarknaden växer kontinuerligt är mycket av denna tillväxt fortfarande resultatet av värmepumparnas placering i nya byggnader. Renoveringssektorn i allmänhet och kommersiella applikationer är en utmaning. Antalet byggnader som behöver renoveras är en enorm marknadsmöjlighet.

INGKAGroup Real Estate har en ambition att bli klimatpositiv genom att minska utsläppen av växthusgaser mer än vad IKEA-värdekedjan släpper ut.

Workshopen fokuserar på att möjliggöra omvandling av INGKAGroups fastigheter från fossila till förnyelsebar uppvärmning och kylning. Workshopen kommer hjälpa INGKAGroup att bättre förstå om värmepumpbaserade lösningar finns för att lösa dagens renoveringsutmaningar. Workshopen kan även hjälpa värmepumpindustrin att förstå att det finns potentiellt en stor marknad för renovering av kommersiella byggnader med värmepumpar.

Mer info och anmälan hittar du här