Green_1600x340

Värmepumpsförsäljningen står stark över tid

2022-07-08

Värmepumpsförsäljningen för första halvåret 2022 är i paritet med första halvåret 2021. Vätska-vatten och luft-vatten har gått något bättre än 2021. Andra kvartalet ser vi tyvärr en inbromsning, främst i segmentet frånluftsvärmepumpar, jämfört med 2021.

Nedgången under andra kvartalet kan reflektera svårigheten att få fram komponenter i den omfattning som behövs för att fylla marknadens behov av värmepumpar, då vi vet att efterfrågan är högre än leveransförmågan. Orsakerna kring nedgången för frånluftsvärmepumpar måste analyseras vidare för att se om det är en tillfällig nedgång eller om det kan finnas andra orsaker bakom nedgången i Q2.

- Osäkerheten i energipriser gör att värmepumpar borde vara den naturliga vägen att gå. Sverige ligger långt framme men mer kan göras säger Anders Mårtensson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen”.

Värmepumpbranschen erbjuder bra och klimatsmarta lösningar som dessutom är ekonomiskt fördelaktiga. På EU-nivå ses branschens lösningar som en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och en viktig del i att göra Europa mindre beroende av rysk energi. Det som håller tillbaka försäljningen är de kvarvarande problemen med att få fram komponenter och halvledare i tillräckligt stor omfattning.

- Installation av värmepumpar bidrar till att frigöra el som kan användas inom andra områden i den pågående energiomställningen säger Mattias Järvinen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen”

Försäljningen (Antal) Q2 – 2022 jämfört med samma period föregående år

  Villa Fastighet Villa + Fastighet
Luft – vattenvärmepumpar -5% -22% -7%
Frånluftsvärmepumpar -25% -100% -25%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -1% -20% -3%
Totalt -11% -22% -12%

 

Försäljningen (Antal) första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år

  Villa Fastighet Villa + Fastighet
Luft – vattenvärmepumpar +3% -11% +2%
Frånluftsvärmepumpar -10% -100% -10%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) +5% +10% +5%

Totalt

-1% +1% -1%

 

För ytterligare information, Anders Mårtensson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 63, e-post: anders.martensson@skvp.se