Savings_Pixabay1600x340

Värmepumpsförsäljningen går fortsatt bra

2022-10-18

Värmepumpsförsäljningen för kvartal tre är i paritet med samma period förra året och fortsatt stabil. De stigande energipriserna gör att många ser över sin uppvärmning, vilket leder till att efterfrågan på värmepumpar håller i sig.

Det område som går allra starkast är luft/vattenvärmepumpar, där noteras en ökning med 9% för det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Frånluftsvärmepumpar går det däremot sämre för i Q3, det andra negativa kvartalet i rad, med -12%. Detta hänger sannolikt ihop med att nybyggnationstakten för småhus har bromsat in.

För vätska/vattenvärmepumpar, bergvärmepumpar, är utvecklingen i det närmaste oförändrad med en mild tillbakagång på -2%.

De höga elpriserna gör, som sagt, att efterfrågan på värmepumpar är fortsatt stark.

Installatörerna har fyllda orderböcker och många kunder väntar på att få sina beställda värmepumpar. Flera nya fabriker projekteras och byggs i Sverige och Europa för att klara efterfrågan och det kommer leda till högt ställda krav på att komponenttillverkningen hänger med i samma takt.

- I såväl Sverige som övriga Europa ses värmepumpar som en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och minskat beroende av gas för uppvärmning. Vi får tydliga signaler om att antalet installerade värmepumpar inom EU kraftigt kommer att öka de närmaste åren. Genom att dessutom använda smart styrning kopplad mot timpristaxa kan man låta värmepumpen producera mer värme när elen är som billigast. Vid höglasttimmar kan värmepumpen då varvas ner eller stängas av för att minska effektbelastningen i elnätet säger Mattias Järvinen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Förändring i försäljning (antal) Q3/2022 jämfört med Q3/2021

  Villa Fastighet Villa+Fastighet
Luft – vattenvärmepumpar +12% -20% +9%
Frånluftsvärmepumpar -12% -100% -12%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) +1% -24% -2%
Totalt 0% -23% -1%