SKVP_press_1_hemsidan

Värmepumpsbranschen levererar ett starkt första kvartal

2022-04-26

Under första kvartalet 2023 ökade den sammanlagda försäljningen av värmepumpar på den svenska marknaden med 20%, detta enligt den senaste försäljningsstatistiken från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.  Luft-vattenvärmepumpar stod för en ökning med 40% och är därmed den typ av värmepump som gått bäst. Byggbranschen har samtidigt bromsat in och det återspeglas av en fortsatt nedgång i antalet installerade frånluftsvärmepumpar (-6%).

Bergvärmepumpar fortsätter att gå starkt med en ökning på +28%.

Precis som vid den senaste rapporteringen av försäljningsstatistik kan den stora drivkraften fortsatt antas vara de höga energipriserna och den energiomställning vi ser både i Sverige och inom övriga EU.

-  Trenden är ihållande och efterfrågan på tekniska installationer som kan minska energianvändningen är fortsatt hög säger Anders Mårtensson, vd för branschorganisationen. Vi ser också att våra tillverkare växlar upp och investerar i både innovation och utökade produktionsfaciliteter.

Värmepumpar har pekats ut som en av de viktigaste pusselbitarna för att få till ett hållbart energisystem inom EU.

- Detta ställer så klart krav på produkter, systemlösningar och installationer, säger Anders Mårtensson vidare. Vi i Sverige ligger långt framme inom alla dessa områden och har en gedigen erfarenhet som vi kan bidra med.

För att möta den ökande efterfrågan behöver branschen anställa fler duktiga kyl- och värmepumpstekniker. Kompetensförsörjningen kommer att vara en nyckelfråga under många år framöver, inte minst då stora delar av fastighetsbeståndet i Sverige väntas behöva energirenoveras för att klara kommande krav i EU-lagstiftningen.

- Vi behöver nå ut och visa unga att vi är en framtidsbransch som erbjuder spännande och viktiga jobb både för den egna utvecklingen men framförallt för klimatet och miljön, säger Cecilia Branting, kompetensansvarig för branschorganisationen. 

Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q1:

 

Villa Q1

Fastighet Q1

Totalt Q1

Luft – vattenvärmepumpar

+40%

+36%

+40%

Frånluftsvärmepumpar

-6%

-100%

-6%

Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)

+31%

-13%

+28%

Totalt

+21%

+2%

+20%

(Alla jämförelser är med motsvarande tidsperiod föregående år)