GrafMänniska1270x340

Värmepumpförsäljningen på en fortsatt hög nivå

2019-07-16

Första halvåret 2019 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 3 procent. Tittat vi endast på andra kvartalet var försäljningsökningen 1 procent.  Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan försäljningen av frånluftsvärmepumpar minskat under kvartalet.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,7 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 3,4 miljarder, det är en ökning med 7 procent jämfört med 2018.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under andra kvartalet med 6 procent jämfört med samma period förra året. Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har fortsatt även under andra kvartalet med en minskning 8 procent. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i nya småhus och försäljning följer nybyggnadstakten av småhus ganska väl. Under andra kvartalet har försäljningen av bergvärmepumpar ökat med 6 procent.

   - Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Utbytesmarknaden på villasidan börjar komma igång och vi ser en positiv trend inom detta segment framöver, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q2 Ackumumlerat
Totalt 1 % 3 %
Luft-vattenvärmepumpar 6 % 10 %
Frånluftsvärmepumpar -8% -11 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 6 % 11 %

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q2/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt 1%/2% -10%/7%
Luft-vattenvärmepumpar 4%/8%  
Frånluftsvärmepumpar -8%/-9%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 7%/11%  

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 
tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se