PerVarmedagen1020x340

Värmedagen om framtidens energisystem

2016-06-02

Bild. SKVPs vd Per Jonasson i debatt på Värmedagen.

Tidningen Dagens Industri arrangerade 1 juni Värmedagen. Olika företrädare inom energisektorn berättade om deras syn på framtidens energisystem.

Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, företrädde branschen och talade om fördelarna med värmepumpar. Till skillnad från de övriga talarna behövdes inte tjusiga bilder för att beskriva poängen med värmepumpar som ett effektivt energisystem.

Det är tydligt att exempelvis fjärrvärmebranschen är under hård press och står inför svåra tider. Akademiska Hus, Sveriges största byggherre, visade hur de alltmer övergår till nya lokala energisystem med värmepumpar som grund.

Flera tog upp Boverkets regler kring energiklassning av bostäder. Att värmepumpar räknas upp med faktor 2,5 fördes fram som en orättvisa som måste ses över.

Hela dagen hölls ihop på ett utmärkt och underhållande sätt av vår egen tekniske expert Jan-Erik Nowacki.